Tunesië: belangstelling Christendom dankzij paus

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In Tunesië mag de Kerk en het christendom zich verheugen in de warme belangstelling van veel Moslims. De invloed van jihadisten in het land blijft echter een dreiging. Kerk in Nood spreekt met pater Sergio Perez over de ontwikkelingen
20140731_Tunesie_1

"De Katholieke Kerk in Tunesië kan zonder problemen van politieke aard werken, godzijdank. De autoriteiten weten dat wij niets te verbergen hebben en dat we hier zijn om de bevolking te dienen", merkt Pater Sergio Perez op in gesprek met Kerk in Nood. De Argentijnse priester, die behoort tot de kloosterorde Gemeenschap van het Vleesgeworden Woord, is nu vijf jaar werkzaam als geestelijke in de parochie van de Kathedraal van hoofdstad Tunis.

"De Katholieke Kerk is de enige religieuze gemeenschap die een overeenkomst heeft met de staat. Die werd in de zestiger jaren gesloten tussen de Heilige Stoel en de Tunesische regering. Het geeft ons bestaanszekerheid, maar legt ook beperkingen op. Volgens de overeengekomen modus vivendi is het ons niet toegestaan publiekelijk uiting te geven aan onze godsdienst, zoals door het houden van processies en dergelijke. De overeenkomst verbiedt alle vormen van bekering."

Pater Sergio beschouwt de nieuwe grondwet, die in Januari van dit jaar is aangenomen, als een vooruitgang. "Er is niet alleen garantie voor vrije uitoefening van godsdienst maar ook voor volledige vrijheid van geweten. Dit houdt in dat bekering, bijvoorbeeld van Islam tot Christendom, is toegestaan. Dit is in veel Islamitische landen ondenkbaar. Natuurlijk ligt er tussen theorie en praktijk wel verschil. We moeten natuurlijk afwachten hoe een en ander zich gaat ontwikkelen."

Al enige tijd bespeurt Pater Sergio in Tunesië een toenemende belangstelling voor het Christendom. "Dankzij Paus Franciscus tonen steeds meer mensen interesse. Het zijn vooral die Moslims die Islam meer volgen om culturele dan religieuze redenen. Dit geldt ook voor Algerije en nog enige andere landen."
Pater Sergio spreekt wel zijn zorg uit over het grote aantal Tunesiërs dat zich aansluit bij de groepen jihadstrijders. "Tot dusver hebben wij Christenen geen overlast van jihadisten ervaren; zij richten zich meer op Tunesiërs die in hun ogen te liberaal zijn. Deze jihadisten komen van elders en hebben geen wortels in Tunesië", benadrukt hij.

Volgens de Pater heeft de christelijke gemeenschap in Tunesië, die vooral bestond uit buitenlanders, de laatste jaren veel veranderingen ondergaan. "De reden hiervoor is dat enkele honderden christelijke families afkomstig uit Sub-Sahara Afrika, samen met het vertrek van de African Development Banc het land hebben verlaten. Zij hadden in 2003 om veiligheidsredenen Ivoorkust verlaten. Voor verschillende parochies was dit een ingrijpend verlies. Er zijn nog wel een groot aantal studenten uit Sub-Sahara Afrika gebleven en daar dragen wij nu zorg voor.

De Katholieke Kerk is de grootste op zichzelf staande Kerk in Tunesië en wordt vertegenwoordigd door een aartsbisschop. Leden van verschillende kloosterorden helpen om de missionaire opdracht van de Kerk voort te zetten in scholen, studentenhuizen en medische voorzieningen. Er zijn ook kleine Protestantse en Orthodoxe gemeenschappen in het land. In 2012 werd het aantal Christenen geschat op ongeveer 25.000. Van hen zijn er 20.000 Katholiek. Dit zijn echter geen officiële cijfers.