Tsjechië: Bestaanshulp voor de karmelietessen in Praag

Project
De gelovigen die op 13 september ’s morgens naar de verschijningskapel van Fatima waren gekomen om te bidden, troffen op de arm van een van de kloosterzusters een beeld van het kindje Jezus van Praag.
ACN-20171026-63484

Het als koning afgebeelde Christuskind was helemaal in een feestelijk wit gewaad gehuld en zou later op de dag een grote triomf vieren. Na afloop van de plechtige Heilige Mis die op het plein van het heiligdom van Fatima werd opgedragen, overhandigde de aartsbisschop van Praag Dominik kardinaal Duka dit beeld in aanwezigheid van duizenden pelgrims uit de hele wereld aan bisschop António Augusto dos Santos Marto van Leiria-Fatima.

Naar aanleiding van de vieringen rond het honderdjarig jubileum van de verschijningen van Fatima had de Kerk in Tsjechië voor de tweede keer een nationale bedevaart naar Fatima georganiseerd. 1.300 pelgrims, onder wie de volledige Tsjechische Bisschoppenconferentie, talrijke kloosterbroeders en kloosterzusters, priesters en gelovigen hadden de reis naar het Portugese Mariaheiligdom ondernomen, dat nauw met de geschiedenis van het vroegere Oostblok verbonden is. De aartsbisschop van Praag herinnerde er bij die gelegenheid aan dat bedevaarders uit Tsjechië uit dankbaarheid voor de herwonnen vrijheid in 1989 al op bedevaart naar Fatima waren gegaan. Ditmaal spraken zij hun dank uit “voor een nieuwe generatie, die de gevangenis van het nationaalsocialisme, de gevangenis van de communisten en de geloofsvervolging niet heeft moeten meemaken”.

Als “teken van dankbaarheid” overhandigde hij aan de lokale bisschop het beeld van het Jezuskindje van Praag, dat in het Praagse heiligdom werd gewijd, als een bijzonder geschenk van de Tsjechische gelovigen aan het heiligdom van Fatima. “Het Kindje Jezus is de patroon van Zijn vrienden en Zijn vriendinnen”, zei kardinaal Duka en hij herinnerde er tevens aan dat paus Benedictus XVI in 2009 tijdens zijn reis naar Praag ook het wereldberoemde genadebeeld van het Praagse Kindje Jezus had bezocht.

Het lot van de “Jezulatko”, zoals het Praagse Kindje Jezus in het Tsjechisch wordt genoemd, was in de afgelopen eeuw immers zeer innig met de boodschappen van Fatima verbonden. In 1917 – precies 100 jaar geleden – had de Heilige Maagd aan de drie herderskinderen in Fatima namelijk de Oktoberrevolutie in Rusland en de Tweede Wereldoorlog voorspeld. Dit had tot een nooit geziene geloofsvervolging geleid. Na de Tweede Wereldoorlog werd ook het toenmalige Tsjechoslovakije onder het juk van het communisme gebracht en vormde het land het schouwtoneel van een van de ergste kerkvervolgingen ooit in Oost-Europa. Duizenden priesters en kloosterlingen werden tot jarenlange gevangenisstraffen en tot dwangarbeid veroordeeld, kloosters en kerken werden ontheiligd en geplunderd en de uitoefening van het geloof werd strikt aan banden gelegd. Het Kindje Jezus van Praag stond vele jaren lang eenzaam en verlaten op Zijn altaar in een nagenoeg volledig verwoeste kerk.

“Wij hebben het aan de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria te danken dat wij in vrijheid kunnen leven”, sprak kardinaal Duka in Fatima tot duizenden pelgrims. De Tsjechische bedevaarders mochten een beeld van de Moeder Gods van Fatima mee naar huis nemen, dat nu op reis gaat naar de diverse kerken, kathedralen en heiligdommen van hun land. Op 15 september al – net na de terugkeer van de bedevaarders uit Fatima – werd het standbeeld van de Moeder Gods met een Heilige Mis in de Sint-Vituskathedraal van Praag verwelkomd en in een grote processie door Praag gedragen. Daarbij kwam het ook aan het klooster van de ongeschoeide karmelietessen voorbij. De zusters, die in een strenge clausuur leven, verlaten hun klooster weliswaar niet, maar hun gebed bestrijkt de hele wereld. Het feit dat er daar nu opnieuw jonge zusters wonen, is een van de mooiste vruchten van de “triomf van het Onbevlekte Hart”.

In 1950 waren de karmelietessen door de communisten immers met geweld uit hun klooster verdreven en tot dwangarbeid in fabrieken veroordeeld. In 1989 konden nog slechts vijf hoogbejaarde zusters de politieke ommekeer meemaken, maar ondertussen zijn ook zij overleden. Door Gods genade en ongetwijfeld ook wegens de moedige getuigenis die ze van het leven en het geloof afleggen, traden echter jonge vrouwen tot de orde toe. De zes zusters die tegenwoordig in het Sint-Jozefsklooster leven, wijden zich uitsluitend aan gebed en brengen aan God ook de smeekbeden en verzoeken over van mensen die misschien zelf niet weten hoe ze moeten bidden.

De zusters vervaardigen religieuze kunstvoorwerpen, die ze in een klein winkeltje verkopen. Voor het overige hebben ze echter maar weinig mogelijkheden om een inkomen te genereren. Daarom helpt Kerk in Nood hen ook dit jaar met een bedrag van € 4.200 om in hun levensonderhoud te voorzien. Helpt u mee om de zusters te steunen? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code 430-06-39.