Transport voor parochiewerk in de bergen

Project
ACN-20160719-43691-Miao-India

Het bisdom Miao bevindt zich in een van de meest afgelegen en ontoegankelijkste gebieden van India, in de provincie Arunachal Pradesh helemaal in het Noordoosten, een streek grenzend aan China, Tibet en Myanmar. 

De mensen die er wonen behoren tot 32 verschillende etnische minderheidsgroepen en spreken evenzoveel verschillende talen. De dorpen liggen ver uit elkaar en zijn moeilijk toegankelijk, aardverschuivingen komen veelvuldig voor tijdens het regenseizoen zodat de toch al slechte bergwegen dan niet begaanbaar zijn. De overheid doet weinig voor deze mensen. Het is vooral de Kerk die zich met hun zorg belast. Er wordt niet alleen pastorale zorg verleent maar de Kerk heeft er ook scholen, zet zich in voor de gezondheidszorg en probeert zo veel mogelijk de afwezigheid van de overheid te compenseren.

Het aantal katholieken groeit er bovendien gestaag. De mensen nemen er hun geloof zeer serieus en voelen zich sterk met de Kerk verbonden. Er worden steeds nieuwe parochies opgericht en een groot aantal mensen vraagt om gedoopt te worden.

De nog jonge parochie van de missionarissen van het Heilig Hart te Neotan ligt 49 kilometer van de grens met Birma. Volgens pater Felix Anthony zijn de mensen er “warmhartig, vriendelijk en godsvruchtig.” Hij schrijft: “Ik voel mij gezegend dat ik tussen deze aardige mensen mag leven.” Nadat de eerste dorpsbewoners waren gedoopt, zijn zij zelf naar nabijgelegen dorpen gegaan om over hun geloof te vertellen. Ook zij vragen om gedoopt te worden. Ieder jaar neemt het aantal katholieken toe. Momenteel zijn het er meer dan 600.

Twee priesters en vier zusters Karmelitessen werken in deze parochie; zij hebben al een school geopend en ook een pensionaat voor jongens en een voor meisjes. Hier worden leerlingen opgevangen uit ver afgelegen en geïsoleerde dorpen voor wie de afstand om dagelijks naar school te komen te groot is. In het verleden kon niemand hier lezen of schrijven. Nu krijgen de kinderen de gelegenheid om een opleiding te volgen. De school telt 300 leerlingen.

De Heilige Mis wordt inmiddels op zondag in zes dorpen gevierd, soms ver van het parochiecentrum over slecht begaanbare wegen. Pater Felix heeft dringend een nieuwe auto nodig omdat de huidige er regelmatig mee ophoudt en de reparatiekosten stijgen. Er is geen enkele andere manier vervoer mogelijk. Helpt u mee, zodat de priesters en zusters hun belangrijke werk in de dorpen kunnen voortzetten?

Code: 317-01-29