Tranen verenigd met Paus Franciscus

woensdag, 17 februari 2016
Nieuws
Bij zijn bezoek aan Mexico geeft Paus Franciscus uitdrukking aan zijn bekommernis om de sociale problemen en het lijden van de mensen. Tegelijkertijd draagt hij een optimistische boodschap van hoop en troost uit.

“De tranen van hen die lijden gaan niet ongemerkt voorbij,” zei hij, terwijl hij zijn zorg uitte voor met name de “kinderen en vluchtelingen” in Mexico. Hij nodigde de gelovigen uit om, net als de heilige Juan Diego, ambassadeurs van de Maagd van Guadeloupe te zijn met daden van barmhartigheid, in navolging van de zaligsprekingen uit het Evangelie. De Heilige Vader sprak zijn zorg uit over de werkeloosheid onder jongeren, sprak woorden van troost voor hulpbehoevende ouderen en legde steeds de nadruk op de christelijke plicht van barmhartigheid. De daad bij het woord voegend, bracht hij een bezoek aan kinderen met kanker en zei dat een liefdevol gebaar soms al genoeg is om hen te helpen zich beter te voelen. 

Inheemse bevolking
Vanaf de eerste dag van zijn bezoek besteedde hij in zijn toespraken aandacht aan de inheemse bevolking van Mexico. De Paus dringt aan op erkenning van hun bijdragen aan de opbouw van een pluralistische en welvarende samenleving. Hij zou graag zien dat Mexico voor iedereen een kansrijk land is, zodat de mensen hun woonplaatsen niet hoeven te verlaten op zoek naar een beter leven. De kwestie van migratie – niet alleen in Mexico, maar in de hele wereld – spreekt uit zijn woorden en hart wanneer hij oproept tot voortdurende solidariteit en barmhartigheid.

Verleidingen
De Paus waarschuwde ook tegen drie verleidingen: het onjuist verwerven van rijkdom – vooral door handel in drugs, corruptie en andere verwerpelijke middelen, ijdelheid om ons boven anderen te plaatsen en trots. Het zijn de drie verzoekingen waarmee Christus in de woestijn ook op de proef werd gesteld. De Paus tekende daarbij aan dat Jezus niet eens antwoordde op deze verleidingen, want je praat niet met de duivel.

De boodschap van de Heilige Vader raakte ongetwijfeld de harten van velen. Vandaag herinnert hij ons eraan dat hij komt als missionaris van barmhartigheid en vrede. Het is exact die vrede waarnaar Mexico snakt te midden van alle geweld, onrecht en ongelijkheid. Franciscus roept de Mexicanen daarom op als Kerk een stem te zijn van hoop bij de opbouw van een wereld met kansen voor iedereen.