Toenemende islamisering Malawi

donderdag, 09 juni 2016
Nieuws
Bij zijn bezoek aan Kerk in Nood sprak bisschop Monfort Stima sprak zijn zorgen uit over de groeiende trend naar islamisering in het bisdom Mangochi in het zuiden van Malawi.
malawi_ACN-20160525-41200

Hij zei echter dat de traditionele Islam in Malawi tamelijk gematigd is en dat zij altijd vreedzaam naast elkaar hebben bestaan. Bovendien is de communicatie goed tussen de religieuze leiders in het bisdom Mangochi, dat een overwegend islamitische bevolking heeft.

Christelijk-Islamitische commissie

De bisschop sprak over de instelling van een Christen-Moslim commissie die bij elkaar komt als er problemen zijn en zoekt naar oplossingen. De bisschop zei echter dat er helaas de laatste tijd een groeiende radicalisering van de Moslimbevolking duidelijk wordt.

Moslimpredikers

Volgens de bisschop komt er uit Soedan en Saoedi-Arabië een toenemend aantal Moslimpredikers het land binnen en zij prediken een meer radicale Islam en ze zijn moeilijk te controleren. Hij zei dat deze predikers “ontevreden” waren over de traditionele Islam en dat zij de “ware” Islam naar Malawi wilden brengen. De laatste paar jaar heeft dit al geleid tot schermutselingen die meestal plaats vonden na het vrijdagavondgebed.

Imams slecht opgeleid

Bisschop Monfort zei dat hij de religieuze leiders van de Islam had gevraagd waarom dit gebeurde. Zij antwoordden dat de imams de mensen aanzetten tot geweld. “Zij zeiden tegen mij: u moet bidden voor de imams omdat zij slecht opgeleid zijn.” De bisschop benadrukte dat zelfs de religieuze leiders het moeilijk vonden om de imams te controleren, omdat “iedereen die de benodigde middelen heeft, een moskee mag bouwen. En de persoon die de moskee bouwt is ook degene die de imam controleert. Sommige dorpen hebben vier moskeeën: een traditionele die er altijd al stond, zowel als andere, nieuwgebouwde.”

Studiebeurzen in Soedan

Volgens de bisschop is de situatie verergerd door het feit dat een groeiend aantal jonge mensen beurzen ontvangt om in Soedan of Saoedi-Arabië te studeren en die dan geradicaliseerd terugkomen. Hij vervolgde: “Bovendien hebben veel moslims meer dan één vrouw wat het aantal kinderen doet toenemen en op die manier ook het percentage Moslims van de bevolking. Deze families kunnen er vaak niet in voorzien dat al die kinderen een reguliere opleiding krijgen en zij kunnen ze alleen maar naar de Koranscholen sturen, de madrasahs.”

Polygamie

In zijn beleving speelt polygamie ook een een rol bij de aanhangers van traditionele Afrikaanse godsdiensten die zich willen aansluiten bij één van de grote religieuze gemeenschappen. Terwijl de Katholieke kerk polygamie niet accepteert, mogen de mensen deze familievorm in stand houden als zij zich bekeren tot de Islam. De bischop gelooft dat zij daardoor “gemakkelijker te bekeren” zijn.

Trouwen met Christenmeisjes

Hij zei ook dat Moslimmannen werden opgeroepen om te trouwen met Christenmeisjes omdat, zelfs als de vrouw zich niet tot de Islam zou bekeren, de kinderen automatisch Mosim zouden zijn. Volgens Bisschop Monfort is het de plicht van de kerk om het geloof te verdiepen. “Wij moedigen priesters aan om dicht bij de mensen te staan en, zoals Paus Franciscus zegt, de sacristie te verlaten. Voor veel trouwe gelovigen is bekering tot de Islam heel verleidelijk, vooral als de enige school in de omgeving een Mosliminstelling is. Zij hebben hulp en aanmoediging nodig.”

Meerderheid Moslim

De bevolking van Malawi is overwegend Christelijk, zo’n 80 %, terwijl de Moslims slechts 13 % vormen. Maar het bisdom Mangochi bestaat uit 50% tot 90% Moslims, afhankelijk van de streek.Gemiddeld is 75% van de totale bevolking van het bisdom Moslim.

tekst: Eva-Maria Kolmann