Tienduizend Kinderbijbels in Ethiopië

Project
20120530ethiopia006

Project in Ethiopië
Ethiopië is een land met een grote diversiteit aan volken en talen. Er leven meer dan 80 verschillende etnische groepen, die evenveel verschillende talen spreken en een groot aantal verschillende godsdiensten belijden. Er leven rond de 700.000 katholieken in het land en zij maken dus maar nauwelijks 1% van de totale bevolking uit. Ondanks het kleine aantal gelovigen, is de Katholieke Kerk in Erthiopië uiterst actief. Zo leidt zij bijvoorbeeld 203 kleuterscholen en 222 verschillende andere scholen, die allemaal open staan voor kinderen en jongeren van alle geloven en denominaties. Momenteel geven zij onderwijs aan bijna 180.000 kinderen en jongeren, en de Kerk hoopt via deze scholen bruggen te kunnen slaan tussen de verschillende rassen en culturen. Tegelijkertijd heeft de Katholieke Kerk de leiding over niet minder dan 4 universiteiten, met meer dan 7000 studenten. De Kerk wordt goed ontvangen door de gewone mensen in het gehele land, maar vooral in die gebieden waar nog steeds traditionele heidense godsdienten worden aangehangen en waar men in sommige gevallen nog nooit van Jezus Christus heeft gehoord. Veel van deze mensen zeggen tegen de priesters, als zij voor het eerst over het Evangelie horen vertellen, "Wij houden van uw God. Kom alstublieft ook naar ons toe!"

Zij worden almaar opnieuw voorgelezen
Een bijzonder waardevol en geliefd instrument voor wat de Kerk catechetisch te bieden heeft, is de Kinderbijbel van Kerk in Nood, God spreekt tot zijn kinderen, die nu in de hele wereld in totaal meer dan 50 miljoen exemplaren en in meer dan 170 talen is gepubliceerd. Daartoe behoren ook een aantal talen dat in Ethiopië wordt gesproken. Zo kun je dus in veel dorpskapellen – vaak niet meer dan een houten hutje, overdekt met takken – zwaar beduimelde exemplaren van de Kinderbijbel van Kerk in Nood in de lokale taal aantreffen. Zij worden door de catecheten alsmaar weer opnieuw aan de kleintjes voorgelezen; de kinderen krijgen geen genoeg van de verhalen en zij luisteren met stralende ogen naar de woorden en daden van Jezus.

De kinderbijbel is populair
Het Apostolisch Vicariaat van Awassa ligt in het Zuiden van Ethiopië. De Kinderbijbel is daar zo populair dat zij nu 10.000 exemplaren willen drukken, 5000 in de officiële Amhara-taal en 5000 in de lokale Sidama (of Sidamo) taal, die door ongeveer 1, 6 miljoen mensen in Zui-Ethiopië worden gesproken. Wij helpen met een bijdrage van 9000 euro om de drukkosten mee te helpen dekken, zodat nog veel meer kinderen de Blijde Boodschap in hun harten kunnen sluiten.

Projectcode: 118-08-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood