Terreinwagen kloosterzusters in het tropische regenwoud (Filipijnen)

Project
Bisschop Leonardo Yuzon Medroso kon het niet meer aanzien hoe arm en ziek de kinderen in zijn bisdom waren. Grote gebieden liggen in het tropische regenwoud. De luchtvochtigheid is hier bijna het hele jaar meer dan 100 %. Bijna alle kinderen lijden aan lu
20120604philipijnen053

Bisschop Leonardo Yuzon Medroso kon het niet meer aanzien hoe arm en ziek de kinderen in zijn bisdom waren. Grote gebieden liggen in het tropische regenwoud. De luchtvochtigheid is hier bijna het hele jaar meer dan 100 %. Bijna alle kinderen lijden aan luchtweginfecties. Bovendien hebben de kinderen diabetes omdat zij zich alleen voeden met de suikerhoudende vruchten van het oerwoud en gekookte rijst. De mensen leven in grote nood en kunnen zichzelf niet helpen. Daarom heeft de bisschop de missiezusters van Theresia van het Kind Jezus naar zijn bisdom gehaald om zich over de noodlijdende bevolking te bekommeren. Zij gingen meteen aan de slag: zij openden een ziekenafdeling, geven kinderen les, helpen de ouders met raad en daad, helpen jonge moeders bij de verzorging van hun zuigelingen, geven catechismusles, en bekommeren zich om de zielzorg van de gelovigen. Omdat de afstanden voor veel mensen te groot zijn, gaan de zusters ook naar de dorpen, delen daar medicijnen en andere hulpgoederen uit, verbinden wonden en verzorgen de zieken. Sommige patiënten moeten echter ook naar het ziekenhuis worden gebracht en kunnen niet te plaatse worden verzorgd. Het vervoer is echter een groot probleem. Het terrein is bergachtig en de dichte begroeiing, de onverharde afdalingen, de modder en overstromingen maken het onmogelijk met een normaal voertuig ergens te komen. Alleen terreinwagens komen hier doorheen. Daarom vragen de zusters "Kerk in Nood" om steun, want zo’n voertuig redt levens.

"In naam van elk kind dat gezonder kan opgroeien, en van elke moeder die gelukkig is omdat zij haar kinderen langer ziet leven, willen wij u en alle weldoeners die ons helpen, onze grote dankbaarheid uiten. Wat een vreugde kunnen wij deze mensen brengen! Te lang hebben vele kinderen aan astma, diabetes, ontstoken wonden die niet meer genazen en andere ziekten moeten sterven. Onze zusters zijn hier heel erg blij over en danken God dagelijks in hun lofprijzingen dat Hij naar Loon gekomen is om via U liefde te bewijzen aan Zijn schepselen, de door de wereld vergeten armen." Wij hebben hun 18.000 euro voor een terreinwagen toegezegd, zodat zij de liefde Gods naar de armen van het tropische regenwoud kunnen brengen.
Projectcode: 329-05-29

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.