Tehuis voor zieke en oude religieuzen in Slowakije

Project
Het voormalige Tsjechoslowakije was een van de landen in Oost-Europa waar, ten tijde van het communisme, de Kerk het ergst is vervolgd.
20171103-Slowakije-02

Katholieke gelovigen waren het mikpunt van onderdrukking en vergeldingsmaatregelen en veel priesters werden gevangengenomen of naar werkkampen gestuurd. In 1950 werden alle kloosters ontbonden. Religieuzen, zowel mannen als vrouwen, werden onder het mom van een politiemaatregel afgevoerd naar geïsoleerde centra waar contact met de buitenwereld onmogelijk was. Kerkhistoricus Vaclav Vasko noemt de plaatsen “bewaakte concentratiekampen voor religieuzen”. Zusters werden aangespoord zich van hun habijt te ontdoen om – in vrijlating – een studie te volgen. De meeste religieuzen bleven hun geloof echter trouw.

Oproep tot rehabilitatie

Al in 1969 riep de atheïstische journalist Milos Vetvicka in de krant ‘De Reporter’ op tot rehabilitatie van de 7.646 religieuze zusters die toen in Tsjechoslowakije verbleven. “Zij dragen lange habijten en een groot kruis op hun borst. Zij zijn het slachtoffer van onderdrukking en discriminatie, maar dragen hun lot met een glimlach omdat ook zij naar Golgotha zijn geroepen. Zij hebben hun hoop gevestigd op een andere wereld, omdat onze wereld hen heeft laten zien dat er in hier geen gerechtigheid bestaat.” In de nieuwe staten, de republieken Tsjechië en Slowakije, is het nu weer mogelijk het geloof in vrijheid te beleven. Veel zusters, die de tijd van onderdrukking hebben meegemaakt, zijn nu echter oud en zwak.

Nieuw tehuis voor Zusters Norbertinessen

Zusters Norbertinessen hebben in de Slowaakse stad Vrbove de liefdevolle zorg voor hun oudere medezusters op zich genomen. Onlangs moesten zij verhuizen uit hun vorige huis, dat geheel vervallen en onbewoonbaar was geworden. Hun tijdelijke onderdak, een centrum voor evangelisatie, kan nu niet langer gebruikt worden voor het eigenlijke doel. Helpt u mee zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van een nieuw huis voor deze zusters? Maak dan uw gift over onder vermelding van code: 443-05019.