Tehuis ‘ Dochters van Wijsheid ‘ in Nomad (Papoea-Nieuw-Guinea)

Project
Het eerste wat bij de meeste mensen opkomt als zij denken aan Papoea-Nieuw-Guinea, zijn koppensnellers en kannibalen. De spannende reisverhalen van de eerste missionarissen die in het begin van de 20e eeuw in het land aankwamen, waren vroeger graag...
20110502papoeanieuwguinea001

Het eerste wat bij de meeste mensen opkomt als zij denken aan Papoea-Nieuw-Guinea, zijn koppensnellers en kannibalen. De spannende reisverhalen van de eerste missionarissen die in het begin van de 20e eeuw in het land aankwamen, waren vroeger graag gelezen lectuur. Minder mensen weten echter dat de 6 miljoen inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea meer dan 820 verschillende talen spreken. Het aantal verschillende etnische groepen is nog veel groter dan het aantal talen.

Hoewel Papoea-Nieuw-Guinea geografisch behoort tot het werelddeel Australië, is het een van de armste landen ter wereld. Ongeveer 40% van de bevolking kan lezen noch schrijven en er zijn grote sociale spanningen. 80% van de bewoners woont in afgelegen dorpen waar zij zelf verbouwen wat ze voor hun levensonderhoud nodig hebben en zij hebben geen stromend water en geen elektriciteit.

Het dorp waar we het hier over willen hebben is Nomad, gelegen in het bisdom Daru-Kiunga, in het westen van Papoea-Nieuw-Guinea. Dit is een van de minst ontwikkelde gebieden van het land. In de jaren ’50 was er nog kannibalisme. Er zijn praktisch geen openbare scholen en de meeste volwassenen hebben geen enkele vorm van onderwijs genoten. De gezondheidszorg bevindt zich ook in een erbarmelijke staat.

In 2004 werd in Nomad de parochie van de H. Paulus opgericht. In deze parochie is de Kerk niet alleen belast met pastorale taken, maar moet ze ook alles doen wat de falende staat laat liggen. Zo moet de lagere school door de Kerk worden overgenomen en zal zij ook zorg moeten gaan dragen voor de zieken. De zusters van de Congregatie ‘ Dochters van wijsheid ‘, stellen zich in dienst van de armste onder de armen en zullen de pastoor bijstaan.

Zij gaan werken als sociale werksters, onderwijzeressen, verpleegsters en catecheten en zullen aan deze mensen de Blijde Boodschap brengen, terwijl ze hen tegelijkertijd heel concreet zullen bijstaan in hun dagelijkse problemen.

Deze zusters spelen ook een belangrijke rol in Papoea-Nieuw-Guinea voor het pastorale werk met vrouwen en meisjes, want het wordt niet erg geapprecieerd als mannen zich daarmee bezighouden. De vrouwen hebben deze bijzondere steun hard nodig omdat zij gewoonlijk niet de kans krijgen ook maar een minimale vorm van onderwijs te volgen. Niet zelden worden zij als kind uitgehuwelijkt. Zij zijn onderworpen aan hun man en zijn vaak het slachtoffer van huiselijk geweld, terwijl de volledige verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen en het levensonderhoud van het gezin op hun schouders rust. De zusters leren hun dat zij van God een eigen waardigheid hebben gekregen.

Maar de zusters hebben ook behoefte aan een dak boven hun hoofd. Daarom zouden wij hen willen helpen een eenvoudig huis te bouwen waar zij kunnen wonen. Wij hebben 21.900 euro’s beloofd, opdat in de stad Nomad de liefde niet dakloos hoeft te blijven.

Projectcode: 512-05-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.