Te weinig parochies in Moskou

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De katholieke gemeenschap in Rusland is een minderheid en moet samenwerken met de orthodoxen. Alleen zo zullen we in staat zijn ons tot het uiterste te ontwikkelen. Laten we dus zeggen...
20100808Rusland01

"De katholieke gemeenschap in Rusland is een minderheid en moet samenwerken met de orthodoxen. Alleen zo zullen we in staat zijn ons tot het uiterste te ontwikkelen. Laten we dus zeggen dat we belang hebben bij een sterke orthodoxie ."Dat heeft de secretaris-generaal van de Russische bisschoppenconferentie, pater Igor Kovalevsky , gezegd in een interview in de Nezavisimaya Gazeta.

In het interview benadrukt de priester eerder de overeenkomsten dan de verschillen tussen de twee Kerken : "We hebben bijna dezelfde leerstellingen over veel kwesties" en "het enige dat ons scheidt is in feite de rol van de paus, de bisschop van Rome. " De twee gemeenschappen," vervolgt pater Kovalevsky, "hebben dezelfde waarden en beide dienen ze die te beschermen tegenover de uitdagingen van het moderne secularisme".Voor de priester heeft het huidige Europa behoefte aan re-evangelisatie omdat ze haar christelijke wortels heeft verloren. "Het is een ernstig probleem; de grootste uitdaging in de hedendaagse Europese cultuur is haar anti- religiositeit, een front waarop Benedictus XVI altijd heeft opgetreden. Katholieken," voegde hij eraan toe ,"dienen ook het stereotype beeld te weerleggen dat het katholicisme verbindt met de hedendaagse westerse cultuur, die juist de neiging heeft om God te verwijderen uit de maatschappij."

Oude kwesties

Op de aloude kwestie van een mogelijke ontmoeting tussen de paus en patriarch Kirill van Moskou reageert Kovalevsky met herhaling van het standpunt dat de Russisch-Orthodoxe Kerk al lang heeft: "Noch de Katholieken, noch de Orthodoxe willen dat zo"n vergadering alleen protocol zal zijn. Daarom het is aan God om te beslissen wanneer zo"n ontmoeting zal plaatsvinden." In het interview komt ook een ander oud probleem aan de orde: het gebrek aan parochies in Moskou. Op dit moment zijn de meeste katholieken in Rusland geconcentreerd in de hoofdstad, waar ,volgens de secretaris van de bisschoppenconferentie, twee kerken en een derde in aanbouw te weinig is. In Moskou en omgeving zijn ongeveer 50 duizend gelovigen, maar er zijn minder kerken dan in St. Petersburg. "Het is ons grootste probleem in de hoofdstad," zegt hij. "Tot de revolutie van 1917 was er de kerk van St. Ludwig en de parochie van St. Pertus en Paulus in Moskou. De laatste werd in beslag genomen en een nieuwe plaats van eredienst, de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria, werd opgericht, die nu onze kathedraal is. De kerk van de Heiligen Petrus en Paulus werd helaas geprivatiseerd en deze handelswijze is gelegitimeerd door de rechtbank." De meerderheid van de katholieken zijn niet Russische burgers, maar Polen, Litouwers en Duitsers. De vieringen zijn allemaal in het Russisch. (bron: AsiaNews)