Syrische Christenen buitengewoon zwaar getroffen door de oorlog

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
We komen iedere dag bijeen om het laatste nieuws uit Syrië te bespreken en worden geconfronteerd met hevige emoties. Maar wat weten we echt over wat er gebeurt? De schrijver Nuri Kino levert een uitvoerig rapport dat ...
20130215_Syrie_02

Stockholm (AINA) "Vijf jaar na zijn By God "Six Days in Amman, waarin hij verslag doet van zijn veranderde visie op de oorlog in Irak, is Nuri Kino terug met een nieuw rapport. Hierin richt hij zijn aandacht op de oorlog in Syrië en de gevolgen ervan.

Nuri Kino, een bekroonde Zweedse-Assyrische schrijver en journalistieke speurder, heeft bijna honderd Syrisch Christelijke vluchtelingen over hun ervaringen geïnterviewd. Zijn verslag laat de stem van deze meestal zwijgende minderheid horen. Het bevat huiveringwekkende verhalen over systematische verkrachting en ontvoeringen. Vele, misschien wel de meeste ondervraagde vluchtelingen spreken de hoop uit het Midden Oosten voorgoed te kunnen verlaten en zochten al contact met mensensmokkelaars. Een miljoenen bedrijf heeft zich om deze vluchtelingen gevormd. Kino sprak ook met verschillende smokkelaars en deed onderzoek naar hun handel en wandel. Zijn uit de eerste hand vergaarde informatie bevat een interview met een jonge man die na een helse reis uit Syrië naar Zweden wist te ontkomen. "Jacob" werd gedwongen plaats te nemen in een afgesloten container en stikte bijna. Een paar dagen nadat hij uit de container was gelaten, werd hij op een schip gestopt met zeventig andere mannen van wie nauwelijks de helft de reis overleefde. Nuri Kino zegt het volgende over zijn verslag:

We komen iedere dag bijeen om het laatste nieuws uit Syrië te bespreken en worden geconfronteerd met hevige emoties. Maar wat weten we echt over wat er gebeurt? De media springen verschillend met het nieuws om. Het is daarom van belang dat we de Syriërs zelf, ooggetuigen van wreedheden, aan het woord laten. Ik zou korte artikelen kunnen schrijven, maar deze zijn de volgende dag alweer vergeten. Daarom heb ik besloten een langer verhaal te maken. Ik heb een goed moment afgewacht en toen een Syriaaks Orthodoxe jeugdorganisatie naar Beiroet zou gaan, heb ik de kans aangegrepen om mee te gaan.

De oorlog in Syrië wordt met de dag grimmiger en raakt iedere Syriër, ongeacht zijn of haar etnische of religieuze achtergrond. De Christelijke minderheid in Syrië heeft geen militie en wordt door iedereen als doelwit gezien. Christelijke Assyriërs (ook Chaldeeën en Aramezen genoemd) zijn het belangrijkste doelwit van criminelen en terroristen geworden. Tussen Prikkeldraad geeft deze mensen een stem en is een onmisbaar document voor ieder die belang stelt in migratie en internationale politiek.

Het verslag vergelijkt de exodus van Christenen uit Syrië met die uit Irak na de val van Saddam Hoessein. De overeenkomsten met de situatie in Irak zijn hoogst verontrustend. Op het hoogtepunt van het sektarisch conflict in Irak werden, onder het oog van video camera’s van extremisten, Christenen gedood, soms onthoofd en uit hun huizen en bedrijven verjaagd, ten prooi aan religieuze onverdraagzaamheid en winstbejag. Intussen is meer dan de helft van de Irakese Christenen gedwongen het land te verlaten.

Dit scenario herhaalt zich nu in Syrië.

Ook al maken Christenen meer dan tien procent van de Syrische bevolking uit, dit aantal komt niet tot uiting in de UNHCR statistieken van Syrische vluchtelingen in Turkije, Jordanië en Libanon. De vrijwel geheel veronachtzaamde tragedie van de Christenen in Irak heeft de Christenen uit Syrië ervan overtuigd dat de internationale gemeenschap geen hand zal uitsteken om hen te beschermen. Ofschoon hun hopeloze toestand wel bekend is bij de westerse media, worden zij door de internationale hulporganisaties in de kou gelaten. Ze vluchten massaal.

Het uitvoerige, 40 pagina’s tellende rapport van Nuri Kino is hier te vinden. (Alleen in het Engels, 8 MB)

Bron: Assyrian International News Agency (Tuma Abraham)

Bron foto: Eigen archief

Bron rapport: Betweenthebarbedwire.com