Syrische bisschop spreekt over moorddadige impasse

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Aartsbisschop Samir Nassar in Syrië heeft laten weten dat het land "in een moorddadige impasse is gevangen". Hij zei ook dat de mensen na de Heilige Mis op zondag afscheid nemen alsof zij elkaar...

Aartsbisschop Samir Nassar in Syrië heeft laten weten dat het land "in een moorddadige impasse is gevangen". Hij zei ook dat de mensen na de Heilige Mis op zondag afscheid nemen alsof zij elkaar nooit meer terug zullen zien.

Mgr. Samir Nassar benadrukte dat het Syrische volk "onder enorme druk wordt gezet" nu economische rampen en gewapende conflicten bijna geen stad meer ongemoeid laten. In een verklaring aan Kerk in Nood schreef aartsbisschop Nassar dat de mensen wanhopig proberen uit het land weg te komen, maar geen visa kunnen krijgen omdat veel ambassades in Damascus hun deuren hebben gesloten.

Hij gaf ook aan dat vooral de jongeren zich in de steek gelaten voelen door de wereld die naar hun gevoel onvoldoende hulp biedt. De aartsbisschop, een Katholieke prelaat van de Maronitische rite, verklaarde: ‘syrië lijkt in een moorddadige impasse gevangen. Door deze onafwendbare situatie neemt de angst van de gelovigen zodanig toe dat zij na iedere Mis afscheid van elkaar nemen, omdat zij niet weten wat de dag van morgen hun brengen zal." Hij benadrukte dat de zwaksten in Syrië het meest te lijden hebben van het conflict waardoor "het land verlamd wordt". Hij schreef verder: "De kleine man staat onder enorme druk en heeft veel te lijden onder deze situatie die met het verstrijken van de tijd, de oplopende haat en de toenemende armoede alleen maar erger wordt."

"De verwoestingen en vluchtelingenstromen als gevolg van de oorlog, worden", zo zei hij verder, "verhevigd door de economische crisis als gevolg van het economisch embargo, inflatie, enorme devaluatie van de munteenheid en een enorme werkeloosheid." Aartsbisschop Nassar voegde hieraan toe: "De jongeren die nu slachtoffers zijn geworden van massale ontslagen, kijken met afgrijzen naar het diplomatieke embargo dat hun benarde situatie alleen nog maar erger heeft gemaakt." Voorts verklaarde hij: "De jongeren denken dat de wereld niets meer met ons te maken wil hebben en de deuren voor ons sluit." De aartsbisschop wees met nadruk ook op de problemen voor vluchtelingen onder wie vele Christenen die wisten te ontkomen aan aanslagen op de Kerk en minderheden.

Veel Midden-Oosten waarnemers zijn bang dat de Kerk in Syrië hetzelfde lot te wachten staat als in Irak en dat, als president Assad wordt verdreven, Christenen slachtoffer worden van geweld van Islamisten die vastbesloten zijn het machtsvacuüm op te vullen. De aartsbisschop, die benadrukte dat het volk zich volstrekt geïsoleerd voelt, sprak zijn dank uit aan Kerk in Nood voor haar hulp en gebed. "Nu we de Veertigdagentijd ingaan, doen we dat in stilte, met lege handen, samengeknepen harten en met de blik gericht op de verrezen Christus, die ons zal leiden op de weg naar vergeving en vrede."

In het voorwoord bij zijn boodschap, liet hij aan de project-coördinatoren van Kerk in Nood weten dat "het moreel in Syrië laag is" om er vervolgens aan toe te voegen: "dank u zeer Kerk in Nood, voor uw hulp en inspanning om ons in ons lijden bij te staan. De situatie verandert onophoudelijk. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren. We leven van dag tot dag."