Succesverhaal: buurthuis en kleine kerk in Oekraïne

Project
Dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners konden we 50.000 euro bijdragen, en nu is het grootste deel van het werk al voltooid. En ook al is nog niet alles voltooid, de parochie kan zich hier tenminste verzamelen en samen vieren.
ACN-20171116-64420

De katholieke parochie van de Latijnse ritus van Sint Pater Pio in Zaporyzhya bestaat sinds 1999, maar tot voor kort hadden ze geen eigen kerk. In eerste instantie werd de Heilige Mis gevierd in de privé-woningen van enkele parochianen en daarna, toen de Salesiaanse missionarissen de parochie overnamen, in hun eigen huiskapel. Het probleem was echter dat de paters in een gewoon flatgebouw woonden, zodat katholieken die de H. Mis bijwoonden toegang moesten krijgen via het trappenhuis. Onnodig te zeggen dat dit ongewenste aandacht en enig wantrouwen trok, en sommigen van de buren begonnen te vermoeden dat dit een bijeenkomst was van een soort religieuze sekte. Bovendien was het moeilijk om de kapel te vinden, omdat ze geen teken mochten ophangen en mensen die lid wilden worden van de gemeenschap soms moeite hadden om toegang te krijgen. Bovendien was er slechts ruimte voor ongeveer 60 mensen. Andere pastorale activiteiten, zoals religieuze instructie voor kinderen en volwassenen, jeugdbijeenkomsten en vele andere dingen die deel uitmaken van het normale parochieleven waren vrijwel onmogelijk. Sterker nog, in de loop van de tijd kwamen veel mensen niet meer omdat ze de situatie onaanvaardbaar vonden.

Maar uiteindelijk kwam de kans om een gebouw te kopen in een grote en zeer centrale woonwijk van de stad die ooit een bakkerij was geweest, maar die kon worden omgebouwd tot een kapel. Het voordeel was dat er al water en elektriciteit en een goede afwatering liepen. Daarom was alleen het noodzakelijke structurele werk nodig om het gebouw om te vormen tot een kerk en gemeenschapscentrum, met een extra accommodatie voor de priesters en verder ruimte voor catechetische en andere activiteiten.

Pater Jerzy Cyrul heeft ons geschreven: "Namens de parochie van Sint Pater Pio wil ik u met heel mijn hart bedanken. Dankzij uw hulp is al het essentiële werk al voltooid. Ik verzeker u dat we regelmatig zullen bidden voor de intenties van al onze weldoeners. "

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.