Succesverhaal: Bouw kerk in Brazilië

Project
ACN-20160218braz36655

De inheemse gelovigen van het dorp Aldeia Velha in de deelstaat Bahia verheugen zich over hun kerk. Hun aan Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe gewijde kerk kon ontstaan omdat onze weldoeners 15.800 euro hebben gedoneerd.

Een eigen kerk
De gelovigen wilden al jaren een eigen katholieke kerk. Er waren ter plaatse al twee protestante kerken, maar de katholieke geloofsgemeenschap moest om de H. Mis te vieren, bijeenkomen in particuliere huizen of in de gemeenschapszaal van het dorp. In 2008 kreeg de gemeenschap een stuk grond cadeau, waarop een kerk zou worden gebouwd, maar de mensen konden de voor de bouw benodigde middelen echter niet opbrengen. Want de mensen die in Aldeia Velha leven, hebben maar een gering inkomen. Zij behoren tot de inheemse stam van de Pataxo’s. Enkelen van hen voorzien in het levensonderhoud van hun gezin door de verkoop van ambachtelijke kunstproducten die zij maken, maar de plaats profiteert maar weinig van het toerisme aan de kust.

Onze kerk is prachtig geworden!
Dankzij de steun van onze weldoeners kon de katholieke kerk ondertussen worden ingewijd. De katholieken zijn dolgelukkig en zeer gesterkt in hun geloofsijver. Maria Betania, een gelovige uit de gemeenschap vertelt: „De bouw van deze kerk is voor ons zeer belangrijk. Onze woorden schieten te kort om ervoor te bedanken, dat deze droom in uitgekomen.“ Lapinha, een andere gelovige, zegt: „Onze kerk is prachtig geworden! Ik dank God elke dag voor de kracht, de moed en de vreugde die Hij mij schenkt om voor Jezus en Maria te werken, en wat wij in liefde een saamhorigheid in naam van God vragen, zal ons gegeven worden“.

Een hartelijk “Moge God het u vergelden” toegewenst aan iedereen die heeft geholpen!

Projectcode: 212-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood