Succesverhaal: Auto voor parochie Goddelijke Voorzienigheid in Chisinau (Moldavië)

Project
De Republiek Moldavië heeft maar één katholiek bisdom. De bisschopszetel is gevestigd in de hoofdstad Chisinau. Katholieken vormen een kleine minderheid van iets meer dan 0,4 % van de totale bevolking en zij leven wijd verspreid over het land.
20100928Moldova011

De Republiek Moldavië heeft maar één katholiek bisdom. De bisschopszetel is gevestigd in de hoofdstad Chisinau. Katholieken vormen een kleine minderheid van iets meer dan 0,4 % van de totale bevolking en zij leven wijd verspreid over het land.

In de stad Chisinau zelf, die rond de 700.000 inwoners heeft, zijn maar twee parochies. De parochie van de Goddelijke Voorzienigheid wordt door pastoor Mihai Balan bediend. Elke maand moeten hij en drie andere priesters, met wie hij zijn auto deelt, in dienst van de zielzorg meer dan 1100 km. afleggen. De gammele Skoda Fabia, die al sinds acht jaar goede diensten bewijst aan de parochie, had in totaal al tien jaar meegedraaid. Gezien de slechte toestand van de wegen in het land is het een wonder dast hij het überhaupt zo lang heeft uitgehouden. Maar uiteindelijk slokte hij steeds meer geld op, want de auto moest steeds vaker naar de garage worden gebracht. Omdat het niet meer de moeite loonde om hem steeds weer te repareren en het gevaarlijk werd er de weg mee op te gaan, wendde pastoor Balan zich tot Kerk in Nood en vroeg ons of wij hem konden helpen om een auto aan te schaffen die niet voortdurend voor problemen zou zorgen. Want de pastoor en de drie andere priesters zijn niet alleen steeds onderweg in de stad Chisinau zelf, maar zij bedienen ook nog drie andere plaatsen waar nieuwe parochies zijn opgericht, maar waar nog geen pastoor is. De priesters bezoeken er zieken, brengen hun de H. Communie, zegenen huizen in, organiseren kinder- en jongerenbijeenkomsten. Bovendien kan de auto ook voor het sociale werk van de parochie niet gemist worden. Maar ook voor de pastorale activiteiten van het bisdom kan over de auto worden beschikt.

Onze weldoeners hebben met 5500 euro geholpen bij de aankoop van een nieuwe auto. Zo kon worden voorkomen dat het leven van de parochie tot stilstand zou zijn gekomen, omdat er geen fatsoenlijk vervoermiddel was. Dat God u hiervoor beloont!

Dit afgeronde project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Als U een soortgelijk project wilt steunen, gelieve de hier volgende Projectcode te vermelden: 440-01-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood