Succesverhaal: 22 fietsen voor de parochie St. Michael

Project
ACN-20150709tan26909

Project in Tanzania
De parochie van de H. Aartsengel Michael in Ruaha werd in 1929 gesticht. Bijna alle van de ongeveer 35.000 inwoners zijn katholiek. De mensen die hier leven, zijn overwegend kleine boeren. Velen besteden zichzelf uit als kleine handelaren. De infrastructuur is armoedig. Water is schaars, de medische verzorging is minimaal. De Katholieke Kerk is een ziekenpost en een crèche gestart. Hier zijn vrouwelijke religieuzen werkzaam.

Verspreid over een groot gebied
De parochie heeft elf buitenposten, die tot 24 km. afstand verwijderd liggen, en 37 kleine gemeenschappen. De gelovigen leven dus zeer wijd verspreid over een groot gebied. Om de zielzorg voor hen te kunnen realiseren is de pastoor dus afhankelijk van de hulp van zijn catecheten. In het verleden was het probleem vooral dat de catecheten niet mobiel waren en zich maar zeer moeilijk van de ene plaats naar de andere konden verplaatsen. Daarom heeft pastoor Abdon J. Mkope om steun gevraagd bij de aanschaf van 22 fietsen. Dit verzoek is gehoord en er zijn 2000 euro geschonken om de catecheten mobiel te maken. Nu kunnen zij veel gemakkelijker de gelovigen in de verspreid gelegen dorpen bezoeken, met hen bidden en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.

Dank voor uw steun!
De pastoor schrijft aan alle weldoeners die hebben geholpen: „Dank u voor uw steun! Nu zijn we er zeker van dat de catechese effectiever kan worden gegeven en dat degenen die zich op het Doopsel, op de eerste Heilige Communie en op het Vormsel voorbereiden, ook in de buitenposten goed kunnen worden bijgestaan, omdat we hen nu kunnen bereiken en ons pastoraal werk meer effect heeft. Wij wensen u het allerbeste en moge God u zegenen!“

Projectcode: 154-01-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/