Stoelen voor kerk Karmelieten in Slany (Tjechische Republiek)

Project
In de nacht van 13 op 14 april 1950 werden rond middernacht alle mannenkloosters in Tsjecho-Slowakije door de volksmilitie, de staatsveiligheidsdienst en eenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken overvallen. De monniken werden gearresteerd en naa
ACN-20130927tjech01157

In de nacht van 13 op 14 april 1950 werden rond middernacht alle mannenkloosters in Tsjecho-Slowakije door de volksmilitie, de staatsveiligheidsdienst en eenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken overvallen. De monniken werden gearresteerd en naar zogenaamde "verzamelkloosters" gebracht. Dit waren, zoals de kerkhistoricus Vaclav Vasko schrijft, "niets anders dan bewaakte concentratiekampen voor monniken". Alle kloosters werden door de staat in beslag genomen. Dit lot trof ook het Franciscanerklooster van Slany, ca. 20 km. ten zuiden van Praag.
Na de verdrijving van de kloosterlingen werd het klooster als gevangenis en werkkamp gebruikt, en de kloostertuin als schietoefenbaan, puinstortplaats en zelfs als dierentuin. Het onteigende en ontheiligde klooster lag in een gebied waar de communisten met grote beslistheid het atheïsme wilden doorvoeren.
Na de politieke omwenteling besloot kardinaal Miroslav Vlk, de toenmalige aartsbisschop van Praag, het klooster over te dragen aan de orde van de Karmelieten, die ondertussen ook in Praag het klooster van het wereldbekende heiligdom van het genadebeeld van het Kindje Jezus van Praag al weer hadden betrokken. De paters Karmelieten in Praag hadden echter in het volkomen vervallen en bouwvallige klooster geen plaats voor de jonge mannen die zich bij hen wilden aansluiten, en zo ontstond in Slany hun noviciaat. Het vroegere Franciscanerklooster leek op dat moment meer op een ruïne en lag vol puin en brokstukken. De kloosterlingen stroopten echter hun mouwen op en gingen aan de arbeid. Dankzij de harde arbeid, die de Karmelieten daar 20 jaar lang hebben verzet, is het klooster thans een parel van rust en schoonheid. Rondom het klooster is in de stad die de communisten tot een centrum van atheïsme wilden maken, een levendige gemeenschap ontstaan met veel jonge gezinnen. Elk jaar in de Paasnacht worden er verschillende volwassenen gedoopt en ook nemen er elke zondag wel 30 kinderen aan de zondagsmis deel! Een klein koor bestaand uit enkele mannen en vrouwen luistert de viering op, die door jonge monniken met grote eerbied en vreugde wordt gevierd. Je kunt voelen dat hier, waar de communisten de Kerk dodelijke wonden wilden toebrengen, nieuw leven is ontsproten.
Het klooster functioneert ook als retraitehuis en is daarom naast het Heiligdom van het Kindje Jezus van Praag een belangrijk centrum van de katholieke Kerk in het aartsbisdom Praag. Velen willen de spiritualiteit van de Karmelieten beter leren kennen. Zij leven een paar dagen apart of in groepen met de monniken en verdiepen hun geloof in de stilte van deze plek.
Er is echter nog altijd veel te doen, ook al zijn van de ruïne uit de communistische tijd alleen nog maar foto’s als herinnering over. De eucharistievieringen moesten jaren worden gehouden in een ruimte van het klooster, omdat de kerk werd gerestaureerd. Nu vinden de vieringen plaats in de kerk, maar er zijn nog geen stoelen voor de gelovigen. De stoelen worden momenteel uit andere ruimtes van het klooster naar de kerk gedragen en weer teruggebracht. Op den duur was dat niet meer te doen. Nu hebben de paters Kerk in Nood om hulp verzocht. Wij hebben hun 5000 euro beloofd.
Projectcode: 430-04-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.