Steun vormingsprogramma in Dhaka (Bangladesh)

Project
Bangladesh behoort tot de armste landen ter wereld. Tegelijkertijd is het ook een van de dichtstbevolkte landen ter wereld: op een oppervlakte van 147.000 km² leven meer dan 140 miljoen mensen. De overgrote meerderheid van de bevolking is moslim, en minde
20120606Bangladesh007

Bangladesh behoort tot de armste landen ter wereld. Tegelijkertijd is het ook een van de dichtstbevolkte landen ter wereld: op een oppervlakte van 147.000 km² leven meer dan 140 miljoen mensen. De overgrote meerderheid van de bevolking is moslim, en minder dan 1 % zijn christenen. De Katholieke Kerk in het land is onderverdeeld in het aartsbisdom Dhaka en zes andere bisdommen en telt ongeveer 300.000 gelovigen. Het allereerste doel van de Kerk is de geestelijke en menselijke vorming van de gelovigen. Het aartsbisdom Dhaka is daarom in de 25 parochies van de bisdommen een programma voor kinderen, jongeren en volwassenen gestart. Over een periode van drie jaar zullen verschillende cursussen voor 17.000 gelovigen worden aangeboden; Het aartsbisdom wil hiermee via de gezinnen en parochies proberen alle katholieken in het bisdom te bereiken, d.w.z. meer dan 90.000 katholieken. Er zijn dozijnen vormingscursussen en leergangen gepland die regelmatig zullen worden aangeboden, zoals huwelijksvoorbereidingscursussen voor jongvolwassenen, seminars over specifieke kwesties uit de kerkelijke leer voor gehuwden en cursussen voor toekomstige catecheten en leidinggevenden. Onder de aangeboden programma’s in alle parochies van het bisdom zijn ook seminars over evangelisatie en roepingenpastoraal.

Het aartsbisdom Dhaka heeft "Kerk in Nood" verzocht deze initiatieven te ondersteunen. Er is geld nodig voor leerkrachten, onderdak en vervoer, omdat enkele parochies tot 350 km van de hoofdstad van Bangladesh verwijderd zijn. Om de vorming van de katholieken in Bangladesh te stimuleren heeft "Kerk in Nood" een subsidie ter hoogte van 20.000 euro toegezegd.

Projectcode: 342-08-49
Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.