Steun voor zorgcentrum gehandicapten paters Camillianen (Georgië)

Project
In de Republiek Georgië zijn weinig mogelijkheden voor de gehandicaptenzorg. In het algemeen staan de gezinnen er alleen voor om zo goed mogelijk voor hen te zorgen. Buiten de hoofdstad Tiflis is de situatie het schrijnends. Op het platteland is er helem
20130527Georgie002

In de Republiek Georgië zijn weinig mogelijkheden voor de gehandicaptenzorg. In het algemeen staan de gezinnen er alleen voor om zo goed mogelijk voor hen te zorgen. Buiten de hoofdstad Tiflis is de situatie het schrijnends. Op het platteland is er helemaal geen hulp.
De stad Achalziche in het Zuiden van Georgië telt ongeveer 17.300 inwoners. Er zijn 232 geregistreerde gehandicapten in de stad, hoewel het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger moet worden geschat. In 2010 werd hier een klein centrum op gericht voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Bij hun regelmatige huisbezoeken aan de gehandicapten hadden de zusters van St.Nino ontdekt dat er grote behoefte was aan een dienstwerk voor de gehandicapten en hun gezinnen. Veel jongeren met een lichamelijke of geestelijke handicap zijn gedoemd in een isolement te raken en hebben geen vooruitzichten op een waardige of onafhankelijke toekomst. Gezien hun gezondheidstoestand en hun armzalige leefomstandigheden, kunnen zij geen enkele vorm van onderwijs ontvangen of hun belangstelling of talenten ontwikkelen.
Het kleine centrum is open van maandag t/m donderdag van 10.00 uur ‘s morgens tot 14.00 uur ‘s middags. Op deze dagen worden de patiënten in een gehuurde auto naar het centrum gebracht om daar vorming en therapie te ontvangen. Vrijdags gaat de staf van het centrum net als tevoren op huisbezoek, samen met vrijwilligers. Het doel van de therapeutische behandelingen en het onderwijs is de lichamelijke en geestelijke krachten van de patiënten te versterken en hen zo te leren meer zelfstandig in het dagelijks leven te staan.
De bestaande ruimtes zijn echter te klein en te krap en verkeren ongeveer in 19e eeuwse toestanden, zonder behoorlijke sanitaire voorzieningen en zonder keuken. Omdat deze ruimtes zo extreem beperkt zijn en ongeschikt en omdat er gebrek is aan financiële middelen, is het tot nu toe niet mogelijk geweest meer dan zes mensen in het centrum te verzorgen. Nu zijn de Paters Camillianen, die al heel veel ervaring hebben met dit soort vestigingen van plan om een professioneel geleid zorgcentrum voor 30 patiënten te bouwen. Het zal een verscheidenheid aan therapeutische en zorgfaciliteiten krijgen.
Bisschop Giuseppe Passotto, de apostolische administrator voor de katholieken van de Kaukasus, heeft Kerk in Nood schriftelijk om hulp verzocht. "Mensen met een handicap in Georgië leven aan de rand van de samenleving, zonder toekomst of enige vooruitzichten. De plannen houden in dat wij ons werk voor mensen met dergelijke handicaps uit willen breiden door de bouw van een nieuw zorgcentrum, waar zij de liefde van God kunnen ervaren en worden verzorgd en geholpen om zoveel vooruitgang te maken als hun capaciteiten dat toestaan. Onze parochie is heel arm en dit project kan niet worden uitgevoerd zonder externe steun. Namens allen met een handicap aan wie wij met Gods hulp een betere toekomst willen bieden, doe ik een dringend beroep op u om ons verzoek welwillend te ontvangen en dit project te steunen."
Wij hopen met een bijdrage van 60.000 euro te kunnen helpen en wij, op onze beurt, vertrouwen op uw grootmoedige steun.
Projectcode: 445-04-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.