Steun voor strijd Kerk tegen Ebola

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Kerk in Nood steunt diverse bisdommen in West-Afrika in de strijd tegen Ebola met medische noodprogramma's, voedselhulp, vorming en mobilisatie van personeel en voor pastoraalwerk met patiënten, hun naasten en hun verzorgers. Bisschop Patrick Daniel Korom
20140428_Sierra_Leone_Foto_Ilona_Budzbon

Het katholieke bisdom Kenema in het Oosten van Siërra Leone neemt intensief deel aan de strijd tegen Ebola laat diens bisschop, mgr. Patrick Daniel Koroma, aan Kerk in Nood weten. "Het bisdom stelt zijn netwerk, zoals parochiale gebedsgroepen, kleine ziekenhuizen, gezondheidsposten en religieuze gemeenschappen ter beschikking. Zij helpen met bewustwording over Ebola, het begraven zonder gezondheidsrisico’s en onderwijs op het gebied van teraardebestelling, psychosociale begeleiding, opvoeding en vorming, hulp bij sociale re-integratie voor genezen patiënten, sociale mobiliteit en pastorale begeleiding."

Momenteel steunt Kerk in Nood de Katholieke Kerk in haar strijd tegen de ziekte Ebola in Kenema en andere bisdommen in het West-Afrikaanse land. Dit fonds wordt gebruikt voor de financiering van medische noodprogramma’s, voedselhulp, vorming en mobilisatie van personeel en voor pastoraalwerk met patiënten, hun naasten en hun verzorgers. In Liberia, het buurland van Sierre Leone, dat eveneens getroffen is door de Ebola epidemie, geeft Kerk in Nood momenteel bijna € 50.000 aan financiële steun, met name aan de aartsbisdom Monrovia.

In zijn brief bevestigt de bisschop van Kenema dat het verzorgend personeel aan buitengewone gevaren is blootgesteld: "Het Ebola-virus heeft onder onze gekwalificeerde verzorgers talrijke slachtoffers gemaakt, wat moeilijk te verteren is. Enkele verpleegsters en medische medewerkers zijn leden van onze parochie. Wij zijn dankbaar en hebben veel achting voor onze medewerkers, die in de frontlinie vechten tegen de uitbreiding van de ziekte, en wij bidden voor hen."

Volgens mgr. Koroma eist deze crisis de totale inzet van de Kerk: "Om aan de eerste eisen van humanitaire zorg te voldoen, is het bisdom verplicht het totaal aan beperkte middelen in te zetten. Wij hebben grote problemen onze medewerkers te betalen." Er zijn aanwijzingen dat het Ebola-virus teruggedrongen kan worden, maar de bisschop is nog erg ongerust ove de toekomst. Het werk dat verzet moet worden, is enorm: "De gevolgen van het Ebolavirus voor onze gemeenschap zijn zwaar en vergelijkbaar met die van een burgeroorlog. Niemand gaat nog naar de markt, de scholen in het land zijn sinds het einde van het schooljaar gesloten. Het aantal weeskinderen neemt met de dag toe. We moeten ons daarom met zoveel zaken bezighouden: het herstel van de economie, het onderwijs, de landbouw, de genezing van getraumatiseerden, opvang van weeskinderen."

Foto: Ilona Budzbon/Kerk in Nood