Steun voor priesters uit oorlogsgebied

Project
Meer dan twintig jaar lang heeft de bevolking in Sudan te lijden gehad van een bloederige burgeroorlog, waarvan ook vandaag nog niet - vier jaar na het ondertekenen van een vredesakkoord dat een einde stelde aan het conflict - alle wonden geheeld zijn.
soedan090618_2

Project in Sudan

Meer dan twintig jaar lang heeft de bevolking in Sudan te lijden gehad van een bloederige burgeroorlog, waarvan ook vandaag nog niet – vier jaar na het ondertekenen van een vredesakkoord dat een einde stelde aan het conflict – alle wonden geheeld zijn.

De tol was hoog: 2,5 miljoen doden, 5 miljoen vluchtelingen die een toevlucht zochten buiten Sudan, 4 miljoen inlandse vluchtelingen, ontelbare gewonde zielen en een hele generatie, getekend door oorlog, verbanning, geweld en armoede. De grote meerderheid van de 54 priesters in het bisdom Khartoem volgden hun opleiding gedurende deze moeilijke periode van oorlog en geweld. Het seminarie moest in die periode zelfs verschillende keren verhuizen.

Voor de vluchtelingen, afkomstig uit het zuiden van Sudan, was de Kerk hun enige toevluchtsoord. De priesters van het aartsbisdom schoten ter hulp en gaven onderwijs. Nochtans hadden ze het zelf ook al niet erg breed. Het is dan ook niet verrassend dat veel priesters in die extreem moeilijke periode een crisis in hun roeping hebben doorgemaakt. Ze hadden nu zelf nood aan pastorale steun en bemoediging. En priesters, die waren er nooit genoeg.

De priesters van het aartsbisdom komen eenmaal per jaar samen om ervaringen en problemen uit te wisselen. Ze zoeken in groep naar oplossingen voor de grote uitdagingen, waarvoor de Kerk in Sudan staat. En natuurlijk is de samenkomst ook een gelegenheid om hun eigen geloof te verdiepen. Dit jaar gaat hun speciale aandacht naar priesterroepingen, want daarvan zijn er nog steeds te weinig. Het komt erop aan jongeren bewust te maken en ze te laten luisteren naar de stem van God in hun leven. "We zijn ervan overtuigd dat deze retraite alle priesters ten goede zal komen, zowel op menselijk als spiritueel vlak en dat ze er nieuwe moed zullen uit putten om alle uitdagingen aan te gaan", schrijft ons Carlo Uyaka, de bisschoppelijke vicaris van het aartsbisdom in Khartoem en verantwoordelijke voor de geestelijken van het bisdom. De priesters van het bisdom rekenen op onze hulp. We willen hen niet teleurstellen en hebben daarom al € 3000 beloofd.