Steun voor opleiding 42 seminaristen en 6 novicen in India

Project
Little Flower', dat betekent 'kleine bloem'; zo wordt de Heilige Theresia van het Kindje Jezus in het Engels vaak liefdevol genoemd. De Franse karmelietes stierf op 30 september 1897, pas 24 jaar oud. Toch werd zij honderd jaar na haar dood...
20110101_india_littleflower

‘Little Flower’, dat betekent ‘kleine bloem’; zo wordt de Heilige Theresia van het Kindje Jezus in het Engels vaak liefdevol genoemd. De Franse karmelietes stierf op 30 september 1897, pas 24 jaar oud. Toch werd zij honderd jaar na haar dood door Paus Johannes Paulus II tot Kerklerares uitgeroepen en zij wordt overal ter wereld vereerd. Haar ‘kleine weg’ van de liefde – een spiritualiteit, die volledig met een kinderlijke overgave vertrouwt op de grenzenloze liefde van God, en zich niet laat ontmoedigen door de eigen lege handen, werd wereldberoemd. De mens hoeft helemaal niets uitzonderlijks te volbrengen om door God te worden bemind, maar alles wat hij doet moet hij uit liefde doen.

Kleine weg

Deze ‘kleine weg’ verspreidde zich over de hele wereld en raakte ook in de Zuid Indische plaats Kerala een priester met de naam Thomas Panat, die als "Pater Basilius" bekend werd. Meer dan 80 jaar geleden vertaalde hij ‘Het verhaal van een ziel’ van de heilige Theresia en hij werd steeds dieper door geïnspireerd door de spiritualiteit, die Jezus in het evangelie omschrijft met de woorden: "Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan". Hij werd daar zozeer door gegrepen dat hij die weg samen met andere priesters wilde bewandelen. Al in 1931 sloten hij en een aantal andere jonge mannen zich met toestemming van zijn bisschop bij elkaar aan, om in deze geest te leven. Daaruit ontstond in 1947 de Congregation of the Little Flower. Pater Basilius stierf in 1976 op 85 jarige leeftijd. Hij werd ook beïnvloed door het contact met Mahatma Ghandi en door zijn nabijheid tot de armen. Hij stond zelf bovendien aan het hoofd van een weeshuis.

Eucharistie

Tegenwoordig telt de ‘Congregation of the Little Flower’ in India 260 priesters. De Heilige Theresia van het Kindje Jezus bad heel speciaal voor de priesters. Zij dacht aan de priester als aan degene, die in de Eucharistie Jezus uitreikt aan zijn broeders. Het pijnlijke lijden van haar ziekte offerde zij ook op voor de priesters. De Indische Congregatie, die naar haar is genoemd, verheugt zich – zeker ook dankzij haar voorspraak – op talrijke roepingen. Het zijn jonge mannen die maar één ding willen. Jezus Christus liefhebben zoals de Heilige Theresia hem heeft liefgehad, en deze liefde doorgeven. Maar er is gebrek aan geld. Wij worden daarom verzocht om in het academische jaar 2011/2012 opnieuw 42 studenten van het Grootseminarie en 6 novicen te ondersteunen, zodat zij hun opleiding kunnen voortzetten. Omdat er geen enkele roeping verloren mag gaan, omdat er niet genoeg middelen voor zouden zijn, hebben wij 7.200 euro beloofd.

Code: 317-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.