Steun voor levensonderhoud Benedictinessen in Zhytomir (Oekraïne)

Project
Al in 1988 - nog vóór de omwenteling in Oost-Europa - hebben de Benedictinessen in Zhytomir, een stad met 300.000 inwoners in het Oosten van de Oekraïne, het aangedurfd een nieuw klooster te stichten. Vroeger waren de zusters op het grondgebied van de voo
20090415ukra007

Al in 1988 – nog vóór de omwenteling in Oost-Europa – hebben de Benedictinessen in Zhytomir, een stad met 300.000 inwoners in het Oosten van de Oekraïne, het aangedurfd een nieuw klooster te stichten. Vroeger waren de zusters op het grondgebied van de voormalige Sovjetunie aanwezig in de Oekraïne, in Wit-Rusland (Nesvezha) en in de Baltische staten. Op de stichting in Vilnius na werden al deze kloosters in 1948 opgeheven, en de meeste zusters vluchtten naar Polen. Slechts enkelen hebben het ondergronds overleefd.
De bouw van het klooster in Zhytomir was een grote uitdaging. Ze konden er pas in 1995 mee beginnen, en het heeft meer dan tien jaar geduurd, omdat het heel erg moeilijk was om de benodigde middelen te vinden. In 2006 konden de kapel en het klooster onder de bescherming van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria eindelijk worden ingewijd. Tegenwoordig werkt het als een magneet op een steeds groter aantal jonge meisjes, die door retraites het kloosterleven willen leren kennen, aan het liturgische gebed van de zusters en aan de eucharistische aanbidding deelnemen en steun ontvangen voor de oplossing van hun geestelijke problemen.
Het klooster leidt ook een kunstschool voor kinderen. Er zijn ook ateliers voor het naaien en borduren van liturgische gewaden en paramenten, voor iconen schilderen en het maken van gipsen beeldjes en een hostiebakkerij. Verder betrekken de zusters inkomsten uit een tuinderij met exotische planten. De zusters worden allemaal overeenkomstig hun talent en de behoeften van de gemeenschap te werk gesteld.
Al deze activiteiten verzekeren de 20 zusters van het bestaansminimum. Kerk in Nood heeft het klooster sinds lange tijd gesteund bij de wederopbouw, bij de aankoop van een hostiebakmachine en ook continu een bijdrage verleend voor het levensonderhoud. Ook dit jaar schenken we weer een bijdrage van 300 euro om het klooster te helpen zijn levensonderhoud zeker te stellen.
Projectcode: 438-06-39
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.