Steun voor leven en werk van 28 zusters (Argentinië)

Project
Het bisdom met de lange naam San Roque de Presidencia Roque Sãenz Peëa is een van de armste bisdommen van Argentinië. Het ligt in een zeer onderontwikkeld gebied in het Noorden van het land, het zogeheten Chaco-gebied, vooral droog bosland en savanne. Het
20120312argentina010

Het bisdom met de lange naam San Roque de Presidencia Roque Sãenz Peëa is een van de armste bisdommen van Argentinië. Het ligt in een zeer onderontwikkeld gebied in het Noorden van het land, het zogeheten Chaco-gebied, vooral droog bosland en savanne. Het bisdom bestaat uit 23 parochies in een gebied van iets minder dan 71,303 km² – ongeveer de omvang dus van enkele Europese landen. Er zijn daar maar 28 priesters, die bijna 440.000 katholieken moeten bedienen. Dat betekent niet alleen dat er op elke priester bijna 16.000 gelovigen zijn – wat op zichzelf al een enorm aantal is- maar ook dat de parochies en de parochianen zeer wijd verspreid in het gebied leven. De zusters zijn dus een onschatbare steun voor de priesters. Zij zorgen voor de mensen en staan hen bij in hun lichamelijke en hun geestelijke noden. "Kerk in Nood" helpt hen al jaren bij hun werk.

Dit jaar rekenen 28 zusters, van 9 verschillende communauteiten, op onze steun voor hun leven en werk. Zij zorgen voor straatkinderen, bidden met de ouderen en zieken, helpen de behoeftigen en bezoeken de verschillende inheemse indiaanse stammen in hun afgelegen dorpen in het grote Chaco-gebied. Tientallen jaren lang hebben deze inheemse stammen in betreurenswaardige omstandigheden, in de marge van de samenleving geleefd. Hun woningen zijn vaak niet meer dan simpele geteerde zeildoeken, die tussen de bomen zijn uitgestrekt; hun bedden zijn bij elkaar gebonden bundels takken. Hun kinderen zijn vaak ondervoed, soms vel over been, en hun enige voedsel is een beetje meel met water.

Voordat de missionarissen in het Chaco-gebied aankwamen, ongeveer in het midden van de 20e eeuw, leefden de indianen als nomaden en ook nu nog leven zij voornamelijk van jagen en verzamelen. Maar nu dringen landbouwbelangen steeds verder op in hun traditionele grondgebieden, waardoor hun levensstijl steeds meer wordt bedreigd, omdat de bossen worden omgeploegd en grote oppervlaktes met sojabonen worden beplant. Tegelijkertijd vreten de kuddes vee en de geiten van de kleinere landbezitters het bos kaal. Deze bedreigingen van het bestaan van de indiaanse stammen zullen waarschijnlijk niet snel verdwijnen, want de laatste jaren is het klimaat van het Chaco-gebied steeds vochtiger geworden en de grond dus vruchtbaarder. Tot de dag van vandaag zijn echter de landrechten van de inheemse bevolking nog steeds niet wettelijk bekrachtigd. De Argentijnse regering heeft een overeenkomst geratificeerd waarin de indianen bescherming wordt geboden en waarin hun het recht op eigen land wordt gegarandeerd. Maar de provinciale regering en de landbouwmaatschappijen slaan geen acht op deze overeenkomst. De indianen moeten nu steeds verder weg hun brandhout bij elkaar sprokkelen. Anders zijn zij aan de honger overgeleverd.

De zusters van de diverse communauteiten zijn solidair met deze mensen en met alle armste der armen in hun samenleving, en geen persoonlijk offer is hun te veel om de behoeften van anderen te lenigen. Bisschop Hugo Nicolãs Barbaro verzekert ons dat de hulp van de zusters absoluut noodzakelijk is en hij dankt speciaal alle weldoeners. "Opnieuw wil ik mijn dank uitspreken aan het adres van "Kerk in Nood" en haar weldoeners, die onbetaalbare steun bieden aan ons werk in dit gebied. Ik sluit u allen in mijn gebeden in en vraag de Heer u te zegenen." "Kerk in Nood" is voornemens de zuster opnieuw te steunen met een bijdrage van12.600 euro.

Projectcode: 209-05-39

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.