Steun voor het priesterseminarie in Kemerovo-Novokuznetzk (Rusland)

Project
Al in 1994 werd in de dan net gestichte nieuwe Russisch-orthodoxe Eparchie van Kemerowo-Nowokuznetzk (ten noordoosten van Novosibirsk), een theologische school opgericht, waar met driejarige cursussen de voor de Eparchie dringend benodigde priesters konde
20110509Russland015


Al in 1994 werd in de dan net gestichte nieuwe Russisch-orthodoxe Eparchie van Kemerowo-Nowokuznetzk (ten noordoosten van Novosibirsk), een theologische school opgericht, waar met driejarige cursussen de voor de Eparchie dringend benodigde priesters konden worden opgeleid. Na iets meer dan tien jaar werd deze school opgewaardeerd tot een priesterseminarie met een vijfjarige academische opleiding.

Verdubbeld aantal gelovigen
De nieuwe organisatie van Eparchieën, de opleiding van goede priesters, die dan dichtbij hun gemeenschap staan, het sociale engagement en steeds meer jeugdwerk – dat alles heeft er de laatste jaren voor gezorgd, dat het aantal gelovigen in de Eparchie Kemerovo-Novokuznetzk verdubbeld is, zo niet verdrievoudigd. Dat schrijft ons Metropoliet Aristarch (Smirnov) van Kemerovo die tegelijkertijd rector van het seminarie is. Hij is diep dankbaar voor de hulp van Kerk in Nood. Hij is ook daarom zo blij omdat deze steun een zeer positieve uitwerking op de oecumenische betrekkingen heeft gehad. Kerk in Nood was in staat de Metropoliet Aristarch en zijn katholieke ambtsbroeder Mgr. Joseph Werth bijeen te brengen, en zij onderhouden sindsdien vriendschappelijke betrekkingen met elkaar. Dat resulteerde in 2008 in een bijzonder waardevolle ruil van relikwieën. Mgr. Werth schonk de Eparchie een relikwie van de H. Nicolaas. "Kemerovo is een van de belangrijkste voorbeelden van de vriendschap tussen beide Kerken", zei Peter Humeniuk, verantwoordelijke voor onze projecten in Rusland, vorig jaar bij een bezoek aan Metropoliet Aristarch. Diens opleiding is al partnerschappen aangegaan met een katholieke opleiding, met de Pauselijke theologische faculteit van Napels en met het Theologisch-pastoraal instituut en de Academie van de Poolse bisschopsstad Rzeszov.

Goede oecumene
Een levend voorbeeld van goede oecumene is ook het pas aangegane partnerschap van een Russisch-orthodox gymnasium met 300 leerlingen, met een Italiaans lyceum. "In de wereld van vandaag", zo drukt priester Sergej Kostantin, pastoor van de Kerk van de H. Tatiana in Kemerovo, zich uit, "hebben wij, orthodoxen, dezelfde problemen als de katholieken. En wij moeten hen ontmoeten, zodat wij van elkaar kunnen leren."

Meer roepingen
Sinds 2001 steunt Kerk in Nood de opbouw van dit seminarie en is met hen verheugd over het stijgende aantal roepingen: 34 seminaristen waren er in 2001, 126 zijn het er nu. In het laatste jaar (2014) alleen al konden zes priesters en zeven diakens worden gewijd. Dat betekent natuurlijk tegelijkertijd dat ook de kosten stijgen. Daarom springen steeds weer opnieuw weldoeners van Kerk in Nood bij: voor de installatie van een printer, bij de uitbreiding van de seminariebibliotheek en de installatie daar van moderne, ruimte besparende archiefkasten op wielen, en bij de aanschaf van nieuwe boeken, de aankoop van een minibus, de bouw van een opslagruimte en een bakkerij in het klooster van de H. Panteleimon in het dorp Bezrukovo in de nabijheid van Novokuznetsk. De bakkerij bakt nu het dagelijks brood voor zowel de kloosterbroeders als de seminaristen, waardoor de kosten van het levensonderhoud dalen.
Nu hebben we opnieuw onze steun toegezegd: 37.800 euro voor de opleiding van 126 seminaristen in dit lopende academische jaar.

Projectcode: 427-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/