Steun voor het levensonderhoud van de "Hermanas Sociales" (Cuba)

Project
De zusters van de Congregatie van de "Hermanas Sociales" in Cuba worden al 25 jaar regelmatig door Kerk in Nood gesteund. Zij behoren tot de gemeenschap van de "Sisters of Social Service", die in 1923 in Hongarije werd gesticht in de geest van de Benedict
20080905cuba001


De zusters van de Congregatie van de "Hermanas Sociales" in Cuba worden al 25 jaar regelmatig door Kerk in Nood gesteund. Zij behoren tot de gemeenschap van de "Sisters of Social Service", die in 1923 in Hongarije werd gesticht in de geest van de Benedictijnse traditie en zich van daaruit heeft verspreid naar Slowakije, Roemenië en de Verenigde Staten, Cuba en Canada. Momenteel telt zij 20 zusters in Cuba, en dat zijn allemaal Cubaanse roepingen.

Getuigen van de Heilige Geest
Hun missie bestaat erin te getuigen van Gods Heilige Geest van Liefde, de betrokkenheid van Christus tot de armen te delen en de sociale opdracht van de Kerk te ondersteunen door zich in dienst te stellen van gezinnen, vrouwen en kinderen. In La Havana zijn drie zusters die dat doen door aan de heiligdommen van Caridad, Regla en Rincón pastoraal leiding te geven. In hun huis geven zij kindercatechese en bekommeren zij zich om de anonieme alcoholisten.

Consultatie voor gezinnen
In Camaguey, een stad met ongeveer 300.000 inwoners 500 km ten Oosten van de hoofdstad La Havanna, houden drie zusters zich bezig met missiewerk in veldkappellen. Zij werken met ongehuwde moeders en jongeren, zorgen voor ouderen en leiden een consultatiebureau voor gezinnen.

Zieken integreren
In San Andres, Holguin, bekommeren de zusters zich voornamelijk om de slachtoffers van een zeldzame erfelijke ziekte, Friedreich-Ataxie, een degeneratieve ziekte van het centrale zenuwstelsel. In deze landelijke regio komt deze ziekte bijzonder veel voor. De zusters evangeliseren de zieken, geven hun medische en sociale zorg. Door verschillende handenarbeids- en computercursussen krijgen de zieken de gelegenheid beroepsarbeid te blijven verrichten.

Pelgrimage en werkvoorziening
In El Cobre, het nationale heiligdom van het land, werken ook zusters van de gemeenschap. Zij zorgen voor de pelgrims en leiden het pastorale centrum van het bisdom. Door hun aanbod van handenarbeids- en naaiwerk, verschaffen zij zowel mannen als vrouwen begeleide arbeidsplaatsen, waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Tevens is hier ook het huis voor de bejaarde zusters van de Gemeenschap.

Pastoraat, gevangenen en ‘AA’
In Santiago de Cuba werken zij in het parochiepastoraat, in het pastoraat in de buitenwijken van de stad, met voormalige gevangenen en met anonieme alcoholisten. Daarnaast helpen zij hier in het Bureau van het aartsbisdom. In Santiago is zowel het provincialaat als het noviciaat gevestigd.

Beperkte middelen
De liefde van de zusters is grenzeloos, maar hun middelen zijn beperkt. Zij verrichten hun diensten volledig onbetaald. Maar ook zij hebben dringend middelen nodig voor hun levensonderhoud – voor levensmiddelen, kleren, schoenen, medicijnen, maar ook voor het onderhoud van het huis, elektriciteit, telefoon enz., om maar te zwijgen van de kosten voor de retraites, vervolgopleidingen en dergelijke, die nu eenmaal ook dringend noodzakelijk zijn zodat de zusters hun waardevolle diensten op hoog niveau kunnen blijven voortzetten. De laatste keer hebben wij hen weer met 6000 euro geholpen.

Projectcode: 216-05-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.