Steun voor het levensonderhoud van 17 oude en zieke zusters (Tanzania)

Project
Vroeger hebben ze anderen geholpen: 17 oude, zieke of gehandicapte zusters van de Orde van de "Zusters van het Onbevlekt Hart van Afrika". Nu hebben ze zelf hulp nodig. Enkelen zijn verlamd of bedlegerig en zijn volledig aangewezen op verpleging. Wie daar
20091204Tanzania005

Vroeger hebben ze anderen geholpen: 17 oude, zieke of gehandicapte zusters van de Orde van de "Zusters van het Onbevlekt Hart van Afrika". Nu hebben ze zelf hulp nodig. Enkelen zijn verlamd of bedlegerig en zijn volledig aangewezen op verpleging. Wie daar nog toe in staat is, verkondigt nog steeds en voor zover mogelijk, de blijde boodschap van Jezus Christus.De andere zusters die het bed niet meer uit kunnen komen, offeren hun lijden op voor de mensen die zij vroeger met raad en daad en praktische naastenliefde terzijde stonden. Want de Zusters van het "Onbevlekt Hart van Afrika", een orde die al 60 jaar geleden in Tanzania werd gesticht, helpen vooral de mensen die het meeste lijden. Zij bekommeren zich om gehandicapte kinderen, die door hun familie hoogstens worden geduld en vaak worden verwaarloosd en voor de buren worden verborgen. Want een handicap geldt in Tanzania als een straf voor een slechte daad en als vloek, en daarom wordt het als een schande voor de familie gezien. De zusters bieden ook onderdak aan jonge meisjes die door hun familie tot een huwelijk worden gedwongen of zoals nog vaak gebeurt, tot de traditionele zogenaamde "vrouwelijke besnijdenis", een brute verminking van de genitaliën met zware gevolgen. De zusters spreken dan met de ouders. Soms slagen zij erin hen tot andere gedachten te brengen, maar zo niet dan blijven de meisjes onder de hoede van de zusters. Bovendien zorgen de Zusters van het "Onbevlekte Hart van Afrika" ook voor aidsslachtoffers en drugsverslaafden. De zusters leven nauw samen met de bevolking en leven van heel nabij mee met de zorgen en de nood van de mensen. De mensen vertrouwen de zusters ook, want ze weten: als wij een probleem hebben vinden we bij hen een luisterend oor en een helpende hand. De zusters van "het eerste uur’ hebben hun werk overgedragen aan jongere zusters en hebben nu zelf liefdevolle zorg nodig. In Musoma, in het Noorden van het land worden zij verpleegd. Met de hulp van Kerk in Nood kon een kleine veestapel worden aangeschaft en een groentetuin worden aangelegd, zodat de oude en zieke zusters wat melk, zo nu en dan een ei, een beetje vlees en groenten te eten kunnen krijgen. Er is echter niet voldoende opbrengst om ervoor te zorgen dat de zusters er ook nog wat van op de markt kunnen verkopen. Daarom kunnen ze de medische verzorging van de oude en zieke zusters niet uit eigen middelen bekostigen. Zij hebben medicijnen nodig, looprekken, brillen, enkelen moeten worden geopereerd. Omdat het hier gaat om een inheemse gemeenschap, hebben zij geen moederhuis in het buitenland, dat hen zou kunnen ondersteunen. Kerk in Nood heeft 5000 euro beloofd, zodat de oude, zieke en gehandicapte zusters de verpleging en verzorging krijgen die zij hun leven lang aan anderen hebben gegeven.
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Projectcode: 154-05-39