Steun voor het levensonderhoud van 16 Clarissen (Columbia)

Project
In Popayãn in het Zuidwesten van het land, wonen een aantal Clarissen. Sinds, wegens de gestage aanwas van roepingen, zeven zusters twee jaar geleden het klooster hebben verlaten om in een ander deel van Columbia en nieuw klooster te stichten, leven er nu
ACN-20140602colombia09463


In Popayãn in het Zuidwesten van het land, wonen een aantal Clarissen. Sinds, wegens de gestage aanwas van roepingen, zeven zusters twee jaar geleden het klooster hebben verlaten om in een ander deel van Columbia en nieuw klooster te stichten, leven er nu nog 16 zusters in het klooster van de H. Clara in Popayãn. De oudste kan terugkijken op 74 kloosterjaren na haar eeuwige gelofte. Ze is 94 jaar oud. De jongste – een postulante – is net 17 jaar geworden.

Verzoening en liefde
Elk jaar besluiten tientallen jonge Columbiaanse mannen en vrouwen om een leven te leiden in dienst van de naasten, als kloosterzuster, als pater of als priester. 96,7 % van de 46 miljoen Columbianen is lid van een christelijke kerk. Een derde neemt regelmatig deel aan het kerkelijk leven. Het aantal roepingen is groot. Maar er zijn ook geestelijken, zusters en pastorale werkers nodig want de mensen in Columbia leven in een voortdurende crisis: steeds weer vinden er hevige gevechten plaats tussen de politie, de militairen , de drugskartels en guerillastrijders, waaraan volgens schattingen alleen al in de ’90 jaren rond de 40.000 mensen ten offer vielen. De Kerk reageert op die verwoesting en dat geweld met verzoening en liefde en ontfermt zich speciaal over de noodlijdende bevolking in de plattelandsgebieden.

Dagelijks gebed
De zusters van het klooster St. Clara bidden bijvoorbeeld elke dag voor hun omgeving, die zeer armoedig is. De economische situatie van het gebied is na een bijzonder strenge winter nog verslechterd. Niet alleen de inwoners lijden onder de armoede, ook de zusters moeten vechten om dagelijks rond te komen. De priorin, Maria Laetitia van het Kind Jezus, vertelt dat de inkomsten van het klooster uit bakproducten, het naaiatelier voor liturgische gewaden en de fabricage van kaarsen en andere zaken niet voldoen. Zij vragen nederig om financiële steun, om het levensonderhoud van de 16 Clarissen veilig te stellen. Het klooster heeft 1600 euro nodig om rond te kunnen komen. Kerk in Nood ondersteunt de Clarissen in Popayãn al jarenlang en zou ook dit jaar willen helpen.

Veel roepingen
De kloostergemeenschap kent een grote toeloop. Steeds weer komen er jonge vrouwen die zich willen laten inkleden. Pas twee jaar geleden kon een nieuw klooster worden gesticht, omdat er zoveel jonge vrouwen bijgekomen waren.
"Wij laten richten ons naar de arme, nederige en gekruisigde Christus en bijvoorbeeld de heilige Franciscus en de heilige Clara, die het Evangelie hebben geleefd", zo stellen de zusters zichzelf voor. Hun dag krijgt structuur met het contemplatieve gebed, de stilte, het gemeenschapsleven, de vreugde, de armoede en het werk. Hun leven is gebed.

Van onschatbare waarde
Voor de bisdommen zijn de slotzusters van onschatbare waarde – hun aanwezigheid is een getuigenis van intens geloof in een door ellende en geweld geteisterd milieu. De inwoners bezoeken de zusters en delen ook nog met hen het weinige dat ze bezitten. Zo wordt de aanwezigheid van de zusters een wederzijdse uitwisseling van naastenliefde en wordt de Columbiaanse gemeenschap zelf tot een "verborgen krachtcentrale van de Missie en van de Kerk", zoals de stichter van Kerk in Nood, Pater Werenfried, het zei. Voor Pater Werenfried "wordt het heilige en spirituele in een wereld die de zin voor het sacrale aan het verliezen is," zichtbaar door de contemplatieve broeders en zusters. Net als andere contemplatieve gemeenschappen offeren de zusters in het klooster hun moeilijkheden op voor het heil van de universele Kerk en hun medemensen. In het gebed helpen zij de Kerk, de priesters en allen die lijden. Laat de zusters met hun ongelooflijk grote Godsvertrouwen en intens geloof niet in de steek. Zij zullen reageren met een gave van onschatbare waarde: het gebed voor uw persoonlijk intenties.

Projectcode: 214-06-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.