Steun voor het drukken van twee catechese-boeken

Project
De Centraal-Afrikaanse Republiek is een land dat in het bewustzijn van veel mensen niet bestaat.
ACN-20150518-24743

De Centraal-Afrikaanse Republiek is een land dat in het bewustzijn van veel mensen niet bestaat. Toch is deze staat in de binnenlanden in het hart van Afrika met 622.984 km² ongeveer net zo groot als de oppervlakte van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België en de Tsjechische Republiek tezamen! Met een bevolkingsaantal van ongeveer 4,5 miljoen is het land echter dun bevolkt.

Gedurende de 55 jaar sinds de onafhankelijkheid is het lot van het land voortdurend geteisterd door een eindeloze serie staatsgrepen en onlusten. Eén zaak veranderde nooit tijdens alle regeringsperioden: hoewel het land grote bodemschatten bezit aan goud en diamanten, en ook beschikt over uraniumvindplaatsen, is het een van de minst ontwikkelde en armste landen van de wereld. Op de Human Development Index staat het op plaats 180 van de 186.

De regering besteedt zo goed als niets aan het school- en gezondheidswezen en aan de infrastructuur en dus is het vooral de Kerk die zich iets aantrekt van de nood van de bevolking. De Katholieke Kerk in het land is echter nog jong. Pas op 17 april 1894 werd in het gebied waar nu de huidige hoofdstad, Bangui, is gebouwd, de eerste H. Mis gevierd. Tegenwoordig noemt 66% van de bevolking zich christen. Daarvan is ongeveer de helft katholiek. 15% is moslim. De overige bewoners hangen traditionele Afrikaanse religies aan.

De belangrijkste taak van de Kerk bestaat in de verkondiging van de Blijde Boodschap. Na de vreselijke gewelduitbraken van de afgelopen twee jaar, waardoor het land in een chaos terecht kwam, is de situatie nu enigszins rustiger geworden. Nu gaat het om de wederopbouw. Deze mag echter niet alleen op het uiterlijke vlak plaats vinden, maar moet ook in de harten en de zielen van de mensen gebeuren.

De Italiaanse Karmeliet Marcello Bartolomei vindt de catechismus heel belangrijk. Want er zijn veel volwassenen en jongeren die zich op het doopsel voorbereiden, en ook de reeds gedoopte gelovigen hebben behoefte aan godsdienstonderricht, om in hun geloof bevestigd te worden en het wortel te laten schieten. Sommige traditionele ideeën kunnen heel moeilijk worden overwonnen. Zo is bijvoorbeeld het geloof in hekserij wijd verbreid, en ook voor christenen is het vaak moeilijk om dat geloof volledig af te zweren. In het bewustzijn van veel mensen is er geen natuurlijke verklaring voor dood, ziekte of natuurrampen, maar wordt er altijd naar een schuldige gezocht, die de rampsspoed door toverij zou hebben veroorzaakt. De Kerk moet de mensen helpen om de Blijde Boodschap van Christus werkelijk te begrijpen en te leven.

Naar aanleiding van het Geloofsjaar dat Paus Benedictus XVI voor 2012-2013 had uitgeroepen, voelde Pater Marcello Bartolomei de noodzaak om het catechetische materiaal te verbeteren. Al in 1963 was er een catechismus uitgegeven voor kinderen, jongeren en volwassenen in de nationale taal, het Sango. Deze zou nu in een nieuwe bewerking opnieuw moeten worden uitgegeven. „Het zijn vragen en antwoorden met uitleg en het is een hele waardevolle uitgave voor de voorbereiding op de sacramenten, vooral voor onze catecheten die werkzaam zijn in de geloofsgemeenschappen in het oerwoud.“, zegt Pater Marcello. Van dit werk zullen 1000 exemplaren worden gedrukt. Bovendien heeft de pater een samenvatting, in het Sango, gemaakt van de Catechismus van de Katholieke Kerk, waarin de gehele leer van de Kerk wordt behandeld. Aanvullend worden er thema’s in behandeld die in de context van de Centraal-Afrikaanse Republiek voor de Kerk van bijzondere betekenis zijn. Dit boek zal worden gedrukt in een oplage van 400 exemplaren. Kerk in Nood steunt het drukken van de beide catechetische uitgaven met 5800 euro.

Code: 142-01-89