Steun voor het apostolische werk van vijf Franciscanessen

Project
Vijf zusters Franciscanessen in Bulgarije bezoeken de armen, de oudere mensen, de zieken en eenzamen in de omgeving en doen alles wat zij kunnen om hun te helpen hun moeilijkheden het hoofd te bieden en hun eenzaamheid te dragen.
20170121_Bulgarije_project02

Bulgarije, een land in het zuidoosten van Europa landeen bevolking van 7.1 miljoen mensen is lid van de Europese Unie. Ondanks dat leeft echter 20% van de nog steeds in armoede. Eigenlijk kan men zeggen dat één op de 10 mensen in “pure armoede”leeft. 25% van de bevolking is werkeloos en zelfs zij die wel werk hebben, verdienen dikwijls zo weinig dat ze met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen en hun familie kunnen onderhouden. Het leven is in het bijzonder zwaar voor ouderen, die met een heel klein pensioentje moeten zien rond te komen.

Vijf zusters in Zitnitza en Rakovski

In de kleine steden Zitnitza en Rakovski zijn vijf Katholieke zusters actief. Zij behoren tot de orde van de Franciscanessen van het Allerheiligst Hart. Deze orde is in de negentiende eeuw gesticht in Italië en tegenwoordig gevestigd in 20 landen in Europa, Afrika, Azië en de beide Amerika‘s. Hun speciale goede werken bestaan in het verkondigen van het Evangelie van Christus door hun onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de armen.

Deze vijf zusters bezoeken de armen, de oudere mensen, de zieken en eenzamen in de omgeving en doen alles wat zij kunnen om hun te helpen hun moeilijkheden het hoofd te bieden en hun eenzaamheid te dragen. Zij helpen ook de allerarmste huisgezinnen, die nauwelijks te eten hebben. Daarnaast geven zij iedere week veertig mensen te eten, die zich geen warme maaltijd kunnen veroorloven.

Zij geven ook godsdienstlessen op scholen en godsdienstige vorming in de parochies, bereiden jonge kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie en de grotere op het sacrament van het Vormsel.

Zonder de steun van Kerk in Nood zouden de zusters het zelf ook moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom steunen wij hen op jaarbasis, zodat zij door kunnen gaan er te zijn voor hen, die hun hulp zo nodig hebben. Dit jaar vroegen zij ook om hulp en wij denken hen €1.500 te geven.

Code: 433-05-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood