Steun voor de vertaling van het Missaal in het IJslands (Ijsland)

Project
Veertig jaar geleden is men gestart met de vertaling van het Missaal in het IJslands. Met de hulp van Kerk in Nood kon het nu in het Jaar van het geloof eindelijk worden gedrukt. Bisschop Pierre Bürcher kon één exemplaar al overhandigen aan Paus Franciscu
20130626ijsland008

Veertig jaar geleden is men gestart met de vertaling van het Missaal in het IJslands. Met de hulp van Kerk in Nood kon het nu in het Jaar van het geloof eindelijk worden gedrukt. Bisschop Pierre Bürcher kon één exemplaar al overhandigen aan Paus Franciscus.

In totaal leven er op het eiland IJsland maar 10.000 katholieken. Zij maken maar 3,3 % van de totale bevolking uit. Het goede nieuws is echter dat het aantal katholieken in 10 jaar verdriedubbeld is. Er zijn tienmaal zoveel dopen dan teraardebestellingen, en elk jaar laten zich in de Paasnacht tussen de 5 en 20 volwassenen dopen. Daarnaast stijgt het aantal katholieken ook door de immigranten, vooral uit Polen en de Filipijnen.
De uit Zwitserland afkomstige bisschop zegt: "Vroeger, toen ik nog in Zwitserland woonde, dacht ik zelfs dat de Katholieke Kerk in IJsland geen hulp nodig had. Maar ik was niet goed geïnformeerd. In werkelijkheid zouden wij zonder de hulp uit het buitenland als Kerk niet kunnen overleven. Wij zijn Kerk in Nood zeer dankbaar." De Kerk in IJsland heeft vooral hulp nodig omdat er maar weinig katholieken zijn die bovendien ook nog zeer verspreid wonen. Velen van hen zijn migranten, die zelf niet veel geld hebben. Van de staat ontvangt de Kerk slechts een symbolische bijdrage. Daarom zij alle weldoeners van harte toegewenst: "moge God het u vergelden"!
Projectcode: 413-08-69
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.