Steun voor de vernieuwing van een pastoraal programma (Sri Lanka )

Project
"Vaar het meer op naar diep water!" Onder dit motto heeft het bisdom Kurugenala in het Westen van Sri Lanka alle gelovigen uitgenodigd voor een pastorale bijeenkomst. De belangrijkste reden hiervoor was dat men het geloofsleven en de saamhorigheid in de g
20111108Sri-Lanka009

"Vaar het meer op naar diep water!" Onder dit motto heeft het bisdom Kurugenala in het Westen van Sri Lanka alle gelovigen uitgenodigd voor een pastorale bijeenkomst. De belangrijkste reden hiervoor was dat men het geloofsleven en de saamhorigheid in de geest van Christus in het bisdom wilde vernieuwen, de evangelisering wilde bevorderen en de solidariteit in alle christelijke gemeenschappen wilde doen toenemen. In verschillende commissies spraken leken, priesters en religieuzen met elkaar over gezins- en jeugdpastoraal, over de sacramenten, de liturgie en de catechese, maar ook over religieus gemengde huwelijken en de inzet van de media voor de evangelisering.

De resultaten van de besprekingen onder leiding van Bisschop Harold Perera werden in een gedetailleerd pastoraal plan samengevat. Omdat de meerderheid van de gelovigen Singalezen zijn, werd het document in het Singalees gepubliceerd, maar ook in het Tamil en het Engels vertaald. Een van de belangijkste onderwerpen is de vorming van de gelovigen en de geloofsvernieuwing. Er worden nu aangepaste vormingscursussen aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen. Mannen en vrouwen die kunnen helpen het liturgische leven in de gemeenschappen te verdiepen en de solidariteit onder de gelovigen te verstevigen worden daarin geschoold. Het doel is, volgens bisschop Perera, de heiligheid, zoals Christus in het Mattheusevangelie (Mt 5,48) verlangt: "Weest volmaakt, zoals Uw Vader in de hemel volmaakt is." En zo hoopt hij dat ook de overal bestaande kleine christelijke gemeenschappen een vernieuwing zullen doormaken.

In mei 2012 viert het bisdom Kurugenala zijn 25-jarig jubileum. Tot die tijd moeten de belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn gekomen op de pastorale bijeenkomst worden gerealiseerd. In het bijzonder moeten de leken worden aangemoedigd om grotere verantwoording op zich te nemen voor hun eigen geloofsvorming en de evangelisering. De internationale katholieke hulporganisatie "Kerk in Nood" steunt het initiatief van het bisdom al vanaf 2010. Om de pastorale plannen te verwerkelijken die daaruit zijn voortgekomen stelt "Kerk in Nood" een bedrag van 36.000 euro ter beschikking.

Projectcode: 312-08-49

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.