Steun voor de renovatie van het dak van de kerk en het klooster van de ongeschoeide Karmelietessen in Praag

Project
20120503tjech028

Project in Tsjechische Republiek
Tsjechië is in Europa het land, waar het atheïsme het meest wijd verbreid is. Toch is het religieuze leven na de politieke omwenteling weer opgeleefd. Een voorbeeld daarvan vormen de ongeschoeide Karmelietessen in Praag, wier klooster op een lange geschiedenis kan terugkijken, die door het communisme bruut werd onderbroken. Al bijna honderd jaar nadat de Heilige Theresia van Avila in 1562 de eerste Carmel stichtte, ontstond in Praag, vlakbij de burcht het eerste Karmelietessenklooster op het grondgebied van de huidige Tsjechische Republiek. Tot 1950 werd hier door de zusters gebeden en gewerkt — totdat zij met geweld werden verdreven en tot dwangarbeid in de fabriek werden veroordeeld.

De zusters leiden een streng leven
Slechts vijf van deze zusters hebben de politieke omwenteling van 1989 meebeleefd. Maar door de genade van God en zeker ook door hun moedig levens- en geloofsgetuigenis sloten zich jonge vrouwen bij hen aan. De zusters leiden een streng leven in gebed en meditatie. Om in hun onderhoud te voorzien maken zij religieuze kunstvoorwerpen, die zij in een winkel verkopen. Niet ver van hen vandaan hebben hun mannelijke medebroeders de leiding over het wereldberoemde heiligdom van het genaderijke Kindje Jezus van Praag, dat door gelovigen uit de hele wereld wordt vereerd. Ook Paus Benedictus XVI heeft het wonderdadige vereerde Jezuskind bezocht, toen hij in 2009 Praag bezocht.

Talrijke uitdagingen
Maar nog steeds, 25 jaar na de omwenteling, staan de kloosters van Tsjechië voor talrijke uitdagingen, en er is nog veel meer te doen dan men zo van buitenaf kan zien. Daarom hebben de Karmelietessen om steun gevraagd voor de renovatie van het dak van hun klooster en van hun kerk. Wij hebben 15.000 euro beloofd.

Projectcode: 430-06-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood