Steun voor de renovatie van de pastorie van Kuwakhera (India)

Project
26.000 Mensen leven er in het dorp Kuwakhera in de Noord-Indische deelstaat Uttar Pradesh. Zij maken deel uit van verschillende godsdienstige gemeenschappen en verschillende kasten. Veel inwoners zijn kastelozen (Daliten) of behoren tot de laagste kasten.
ACN-20140331indiameer06635


26.000 Mensen leven er in het dorp Kuwakhera in de Noord-Indische deelstaat Uttar Pradesh. Zij maken deel uit van verschillende godsdienstige gemeenschappen en verschillende kasten. Veel inwoners zijn kastelozen (Daliten) of behoren tot de laagste kasten. De meeste mensen zijn zeer arm, en slechts enkelen kunnen lezen en schrijven. De families leven onder slechte gezondheids- en hygiënische omstandigheden. Velen verrichten slavenarbeid op de landerijen van de grootgrondbezitters en ze volledig aan hun meesters overgeleverd. Zij hebben geen stem en geen rechten. De situatie van de vrouwen is bijzonder slecht.

Raad en daad
In de katholieke parochie van de H. Maria bekommeren zich drie priesters en vier kloosterzusters om de noden van de gelovigen. Regelmatig bezoeken zij de gezinnen om hen met raad en daad in hun noden terzijde te staan. Bovendien geven zij een schoolopleiding aan de kinderen. "De meeste kinderen zijn goed op school", vertelt pastoor Lyju Gautam verheugd. Maar de zielzorg is bijzonder belangrijk. Daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden.

Vrienden van het Jezuskind
Een van de zusters leidt een groep van de "Vrienden van het Jezuskind". Deze groep telt meer dan 40 kinderen. "Wij willen de kinderen een stevig fundament van het geloof meegeven", zegt de pastoor. De kloosterzusters houden zich daarnaast ook speciaal bezig met de vrouwen, die vroeger nauwelijks wisten dat zij een waardigheid hadden. Dagelijkse eucharistische aanbidding, het Rozenkransgebed met de gezinnen en een intensieve catechese behoren ook tot het leven van de parochie. De grote feesten worden door de gelovigen zo mooi georganiseerd, dat ook Hindoes en Moslims er aan willen deelnemen om het allemaal mee te beleven.

Hoognodige renovatie
Er is echter een probleem: de pastorie moet dringend gerenoveerd worden. Over twee à  drie jaar zal zij onbewoonbaar zijn. De nabijheid van de priesters en hun gelovigen maakt nu juist min of meer de kern uit van deze actieve gemeenschap – en van het geloofsleven. Daarom heeft de pastoor ons vol vertrouwen om steun gevraagd. Wij hebben hem 10.000 Euro beloofd.

Projectcode: 317-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.