Steun voor de pastorale stages van 22 seminaristen (Kongo)

Project
Wees herders met de geur van uw schapen; dat men hen kan ruiken - herders te midden van hun kudde en mensenvissers." dat vroeg Paus Franciscus op Witte Donderdag 2013 in de Chrisma-Mis aan de priesters.
ACN-20140324congo06401

Project in Democratische Republiek Kongo
"Wees herders met de geur van uw schapen; dat men hen kan ruiken – herders te midden van hun kudde en mensenvissers." dat vroeg Paus Franciscus op Witte Donderdag 2013 in de Chrisma-Mis aan de priesters.

Herders naar zijn hart
Bisschop Fridolin Ambongo, de Apostolische Administrateur van het bisdom Kole, wil graag van dit soort priesters. Daarom moeten de jonge mannen die zich op het seminarie erop voorbereiden om ooit priester te worden als ware herders van hun volk, niet alleen een goede opleiding krijgen, maar moeten ze ook kennis maken met het werkelijke leven in de parochies. Dus moet elk van de 22 seminaristen een stage van een maand lopen in een van de parochies van het bisdom. Zij moeten het werk, het leven en de zorgen, vragen en noden van de gelovigen van nabij leren kennen, zodat zij als priesters weten naar wie zij worden uitgezonden.

Lokale getuigenis
Niet op de laatste plaats hoopt de bisschop ook dat jonge mensen door het contact met de seminaristen ertoe worden aangemoedigd in hun eigen leven een roeping tot het priesterschap of tot het religieuze leven te ontdekken en te volgen. Voor de reiskosten en alles wat de 22 seminaristen verder voor hun stage nodig hebben heeft Bisschop Abongo ons om hulp gevraagd. Wij hebben hem 9000 euro beloofd.

Projectcode: 115-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.