Steun voor de opleiding van vijf seminaristen uit Baalbek (Libanon)

Project
Libanon geldt als een van de steunpilaren van het Christendom in het Midden-Oosten. Enkele jaren geleden was het nog het enige land in de regio, waar christenen de meerderheid uitmaakten. Tegenwoordig is echter nog maar net 38% van de bevolking christen.
ACN-20140121Libanon04512

Libanon geldt als een van de steunpilaren van het Christendom in het Midden-Oosten. Enkele jaren geleden was het nog het enige land in de regio, waar christenen de meerderheid uitmaakten. Tegenwoordig is echter nog maar net 38% van de bevolking christen. Ondanks het afnemende aandeel van de christenen in de gehele bevolking, zijn de talrijke seminaries en theologische Hogescholen in het land van grote betekenis tot over de landsgrenzen: zij zorgen ook voor nieuwe generaties priesters in het hele Midden-Oosten, vooral in die landen, waar op grond van de onderdrukking door de overheid, geen priesters kunnen worden opgeleid.
Enige jaren geleden verklaarde de rector van een Libanees priesterseminarie: "De Kerk in Libanon heeft hulp nodig, maar als tegenprestatie helpt zij ook anderen. Qua missionering en ook geestelijk ontvangen wij, de Libanese Kerk, veel hulp van buiten, maar dat versterkt alleen maar onze geest van openheid. Wij handelen zoals Jezus ons heeft geleerd: " Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven." Tegenwoordig zijn onze jonge mensen steeds gevoeliger voor en staan meer open voor de missionering, en zij zijn ook steeds meer bereid de Kerk niet alleen in Libanon maar ook daarbuiten in de emigratie- en missielanden te dienen."
Momenteel bereiden zich in Baalbek 5 jonge mannen uit verschillende seminaries van het land voor op de priesterwijding. De situatie in het bisdom, dat zich over 2600 km² uitstrekt en waar grote armoede heerst, is bijzonder dramatisch. De christenen maken maar 5% van de bevolking uit. De geografische nabijheid van Syrië maakt de toestand onzeker. De mensen in Baalbek hebben angst. Iedereen die daartoe in staat is, verlaat het land en zoekt zijn geluk in Australië of Canada. Velen trekken op zijn minst naar Beiroet. Alleen een sterke Kerk, die in staat is haar gelovigen spiritueel, pastoraal, sociaal en economisch te ondersteunen, kan de massale emigratie stoppen. Goed opgeleide jonge priesters spelen daarbij een cruciale rol.
Bisschop Simon Attalah liggen de aankomende priesters van zijn bisdom heel nauw aan het hart en hij is heel tevreden over de berichten die hij van de seminaries en universiteiten, waar de jonge mannen zich op hun priesterlijke taak voorbereiden, ontvangt. Wij hebben beloofd zijn toekomstige priesters ook dit jaar met 9000 euro te ondersteunen.
Projectcode: 326-02-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.