Steun voor de opleiding van seminaristen (Colombia)

Project
Het bisdom Sonson-Rionegro heeft veel roepingen: in vijf seminaries bereiden zich momenteel 800 jonge mannen voor op hun priesterwijding. Van de 400 priesters van het bisdom zijn er bijna 200 als missionaris naar het...

20110902Colombia_001

Het bisdom Sonson-Rionegro heeft veel roepingen: in vijf seminaries bereiden zich momenteel 800 jonge mannen voor op hun priesterwijding. Van de 400 priesters van het bisdom zijn er bijna 200 als missionaris naar het buitenland getrokken. In 18 landen in de wereld, waaronder ook Duitsland, helpen zij overal waar de Kerk priesters tekort komt. Steeds weer krijgt bisschop Ricardo Tobon Restrepo verzoeken uit de hele wereld, om priesters uit zijn bisdom te sturen. In de laatste paar jaren waren dat 70 brieven, maar hij kan niet aan elk verzoek voldoen, want ook in Colombia zijn priesters nodig.

Sinds tientallen jaren bevindt Colombia zich in een nooit aflatende crisis: steeds weer zijn er hevige gevechten tussen de politie, militairen, de drugskartels en de guerrilla. De gevolgen zijn dramatisch: corruptie, een hoge inflatie, duizenden vluchtelingen in eigen land. Bijna elke Colombiaan of in ieder geval een familielid heeft te maken gehad met geweld. De mensen leven voortdurend in angst en kunnen geen normaal leven leiden. Naast de in het Westen bekende terreurorganisatie FARC, zijn er nog meer links- en rechtsextremistische bewapende groepen, die afpersing, geweld en dood over de mensen uitstorten, zo berichten ons vertegenwoordigers van de Kerk. Omdat de staat in politieke strubbelingen verwikkeld is, is zij niet in staat in de onderontwikkeld landelijke regio’s, die de meeste ondersteuning nodig hebben, hulp te verlenen. In vele gebieden van Colombia zijn niet eens straten – in veel regio’s kunnen de dorpen alleen per boot worden bereikt.

Overal in het land doet de Kerk toch wat binnen haar mogelijkheden ligt. Maar zij blijft daarbij niet ongeschonden, want al menig geestelijke werd ontvoerd, en steeds weer worden priesters vermoord. Ook het bisdom Sonson-Rionegro wordt door het conflict getroffen, zij het minder dan andere regio’s. Ook hier staat de Kerk voor de uitdaging vluchtelingen, weduwen en wezen hulp en troost te bieden, en de mensen die in armoede leven en door deze grote trauma’s worden getroffen, te helpen. Het sociale netwerk is verbroken en de mensen hebben herders nodig.

De Kerk houdt onvermoeibaar en onverschrokken vast aan haar opdracht en combineert de pastorale zorg voor de mensen met sociale inzet. Een Colombiaanse bisschop zei ons eens: "De opgave van de Kerk is instrument van vrede te zijn en een profetische stem voor gerechtigheid en waarheid te laten horen – een stem vooral voor de armen en voor hen die lijden. De vrede in Colombia moet niet een vrede van de graven worden, maar een levende vrede, waaraan door alle partijen moet worden meegewerkt. De boodschap van de Kerk wordt wel gerespecteerd, maar helaas wordt er weinig gehoor aan gegeven." De toekomstige priesters willen deze vrede, de vrede van Christus, dienen.

Onder de aankomende priesters die Kerk in Nood in dit bisdom ondersteunt, zijn ook 16 seminaristen van de priestergemeenschap San Pablo. Kerk in Nood steunt hun opleiding met 1.600 euro.

Projectcode: 214-02-79


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.