Steun voor de opleiding van Grieks-katholieke seminaristen (Oekraïne)

Project
In 1946 werd de Grieks-katholieke Kerk in de Oekraïne door de communisten onder dwang opgeheven. De gelovigen werden bloedig vervolgd, en meer dan 40 jaar lang kon het kerkelijke leven alleen ondergronds plaatsvinden. In 1990 verliet de met Rome geünieerd
20110718Oekraine004

In 1946 werd de Grieks-katholieke Kerk in de Oekraïne door de communisten onder dwang opgeheven. De gelovigen werden bloedig vervolgd, en meer dan 40 jaar lang kon het kerkelijke leven alleen ondergronds plaatsvinden. In 1990 verliet de met Rome geünieerde Grieks-Katholieke Kerk de catacomben.

 

Seminarie in opbouw

 

Het priesterseminarie van Ternopil startte in 1993 officieel haar werkzaamheden weer. Dankzij de financiële ondersteuning van o.a. Kerk in Nood, kon een seminarie worden opgebouwd dat de naam draagt van de grote belijdende kardinaal Josyf Slipyj, die onder de communisten 18 jaar gevangenschap heeft moeten uitzitten en in 1984 in ballingschap stierf. Hij was een vriend van Pater Werenfried, die de Grieks-katholieke kerk in de Oekraïne in de tijd van de vervolging waar mogelijk had gesteund.

 

Nu studeren in het seminarie van Ternopil 143 seminaristen, die niet alleen afkomstig zijn uit het bisdom waar het seminarie zich bevindt, maar ook uit andere bisdommen, die geen eigen seminarie hebben. De jonge mannen ontvangen een zeer goede academische opleiding, maar de verantwoordelijken zijn zich bewust, dat alleen de studie niet per se goede priesters van hen maakt. Daarom worden de seminaristen al vroeg door verschillende practica vertrouwd gemaakt met de taken in de zielzorg en leren zij het leven en de problemen van de mensen rechtstreeks kennen. Zij houden zich vooral bezig met kinderen en jongeren, die zij door gezamenlijk spel en gebed dichter bij Jezus brengen. Zij organiseren vakantiekampen en worden als catecheten in de parochies ingezet.

 

 

 

Noodzakelijke zielzorg

 

Zo doen de jonge mannen niet alleen praktische ervaring op met het apostolaat en met de omgang met de mensen, maar hun inzet is ook een noodzaak omdat in een aantal gebieden, waar de Kerk net begint, de weinige priesters zo worden belast, dat het hun aan tijd ontbreekt om alle groepen gelovigen diepgaand te kunnen bijstaan. Zo bieden de seminaristen nu al hun dienstwerk aan de gelovigen, waar zij ooit na beëindiging van hun opleiding als zielzorger dringend nodig zullen zijn. Kerk in Nood ondersteunt de opleiding elk jaar met 500 euro per seminarist.

 

Projectcode: 438-02-79

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.