Steun voor de opleiding van de zusters van Sint-Jozef (India)

Project
Het zijn cijfers waarvan veel kloosters in het westen van dromen: 22 kandidaten, 7 postulanten, 8 novicen en 24 jonge zusters die al tijdelijke geloften hebben afgelegd. Dat zijn het aantal roepingen bij de zusters van Sint-Jozef van Chambéry in Nagpur
20110301India

Jonge zusters zeggen ‘Ja’ tegen God

Het zijn cijfers waarvan veel kloosters in het westen van dromen: 22 kandidaten, 7 postulanten, 8 novicen en 24 jonge zusters die al tijdelijke geloften hebben afgelegd. Dat zijn het aantal roepingen bij de zusters van Sint-Jozef van Chambéry in Nagpur in Centraal-India. De congregatie werd opgericht in 1646 in Frankrijk en het was één van de eerste kloosters die haar zusters uitzond om te gaan werken onder de armsten der armen. Na de Franse Revolutie stierven vele zusters onder de guillotine en werd de congregatie haast uitgeroeid. Maar de overgebleven zusters konden het tij keren. Sinds 1854 zijn ze ook in India aanwezig, waar ze zich aan het dienstwerk voor God toewijden en zich inzetten voor de medemensen. De zusters trokken op de eerste plaats naar de meest afgelegen plekken om de minste der minsten te helpen. Vanuit alle streken in India en vanuit alle bevolkingslagen en kasten melden zich jonge meisjes aan om in het klooster te treden. Velen hebben nog extra vorming nodig. Gedurende het eerste jaar van hun verblijf in het klooster wordt een bijzondere inspanning gedaan om de vormingskloof te dichten. Na vijf jaar kan een jonge zuster haar eerste geloften afleggen. Dan duurt het nog eens vijf jaar tot ze haar definitieve geloften aflegt. Gedurende al die tijd worden de jonge vrouwen in hun persoonlijk gebed en geestelijke groei begeleid. Daarnaast krijgen ze een opleiding in alle zaken die belangrijk zijn voor hun religieuze leven en in het dienstwerk voor andere mensen.

Zuster Amrita, de begeleidster van de novicen, schrijft aan Kerk in Nood: "Ik heb al 10 jaar ervaring in het begeleidingswerk. Elk van deze jonge vrouwen zal persoonlijk worden begeleid in de weg naar het zusterschap. Het is de bedoeling om de meisjes te bemoedigen en hun de kans te geven een persoonlijke keuze te maken. Die taak is me door God gegeven. Elke dag bid ik tot God zodat Hij me de kracht en de inspiratie geeft om ieder te begeleiden in overeenstemming met hun persoonlijke noden." Het is niet toevallig dat het woord "persoonlijk" zoveel voorkomt in bovenstaande zinnen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ieder voor zich bewust "Ja" kan zeggen op Gods roeping. Zuster Amrita vertelt nog: "We hebben veel geluk dat er in India nog veel roepingen zijn. Jonge mensen zijn bereid via de Kerk of een religieuze gemeenschap hun leven te schenken aan God. We zijn u daarom ook heel erg dankbaar voor de hulp in de opleiding van deze jonge vrouwen die het aandurven zich aan God toe te wijden."

Maar zo’n vorming kost natuurlijk veel. Er moet didactisch materiaal worden aangeschaft en de leraren krijgen een loon. Kerk in Nood zal de zuster van Sint-Jozef daarvoor een bijdrage geven van € 3.200.

Projectcode: 317-05-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.