Steun voor de opleiding van de Missionarissen voor de armen (Jamaica)

Project
Alles veranderde toen hij zag wat hij zag. De armoede en ellende, het geweld en het lijden op Jamaica hebben Pater Richard Ho Lung diep geraakt. In 1981 zette deze Jezuïet en universiteitsprofessor zijn academische titel en verplichtingen aan de kant.
20110616Jamaica017

Alles veranderde toen hij zag wat hij zag. De armoede en ellende, het geweld en het lijden op Jamaica hebben Pater Richard Ho Lung diep geraakt. In 1981 zette deze Jezuïet en universiteitsprofessor zijn academische titel en verplichtingen aan de kant. Hij had filosofie, Engelse literatuur en theologie gestudeerd en had college gegeven aan het St. George’s College, aan de universiteit van West-Indië (UWI) op Jamaica en aan het Boston College in de Verenigde Staten. In 1971 werd de in Jamaica geboren Richard Ho Lung tot priester gewijd. "Ik preekte het Woord van God, maar leefde het niet echt", herinnert pater Richard zich.
Richard Ho Lung verliet de orde van de Jezuïeten en ging leven in de achterbuurten en getto’s van Kingston, de hoofdstad van Jamaica. "Ik leerde de armen kennen en begon te begrijpen dat de Zaligsprekingen van Christus mijn roeping inhouden", vertelt Pater Richard, nu 73 jaar oud, wiens ouders oorspronkelijk uit Hong Kong kwamen. Eerst waren de mensen die hij ontmoette uiterst verbaasd, maar al snel kregen de mensen bewondering voor deze priester, die zich wijdde aan de zorg voor de armen, ouderen en zieken. Aangetrokken door dit voorbeeld, sloten al spoedig anderen zich bij hem aan en heel snel ontstond er een kleine gemeenschap van vier mannen, priesters en leken. Zij noemden zichzelf de broeders van de armen, want zij werden door de armen inderdaad als zodanig opgenomen.
De bisschop van Kingston bemoedigde en steunde de jonge gemeenschap die net was ontstaan. Later zetten de broeders hun dienstwerk verder in de achterbuurten door een huis te stichten voor daklozen. Spoedig daarna begonnen zij ook gevangenen bij te staan. De kracht die zij nodig hadden voor hun steeds toenemende taken op het terrein van de leniging van de materiële en spirituele noden van de armste onder de armen, ontleenden zij aan hun gemeenschapsleven, dat was geworteld in het geloof, met regelmatige tijden voor gebed, liturgie en discussie. De jonge gemeenschap groeide en veranderde later haar naam in Missionarissen voor de armen. De Zaligsprekingen werden hun leefregel, luisteren en helpen werden hun dagelijkse taken. Om de mensen te helpen een weg te vinden uit de armoede en het geweld, moedigde de broeders hen aan een nieuwe manier van denken aan te leren, een wezenlijke geestelijke omkering. In plaats van een beroep te doen op geweld en elkaar te bestrijden, werden zij aangemoedigd, gezamenlijke initiatieven te starten. Pater Richard hield de broeders voor, "Alles wat Christus heeft gezegd, gedaan en geleden, moeten wij ook zeggen, doen en lijden." De centra die door de broeders worden geleid zijn niet alleen ontmoetingsplaatsen en plaatsen waar de mensen sociale hulp kunnen ontvangen, maar het zijn ook plaatsen voor stilte en gebed. De concrete spirituele en materiële noden van de samenleving worden door de gemeenschap als een uitdaging gezien. Een voorbeeld daarvan is het Crisiscentrum van de Onnozele Kinderen op Jamaica, een tehuis en vluchtoord voor bijna 200 moeders in nood met hun baby’s, of zwangere vrouwen wier bevalling op handen is. Jamaica is nl. een jong land, de gemiddelde leeftijd van de 2, 8 miljoen tellende bevolking is jonger dan 24 jaar.
De orde heeft zich ondertussen over de hele wereld verspreid en telt nu 500 broeders en priesters, niet alleen op Jamaica maar ook op Haïti, in India, Indonesië en Kenia, de Filippijnen, Oeganda en de Verenigde Staten. Zij worden verder ook gesteund door parttime vrijwilligers.
Kerk in Nood heeft de Missionarissen voor de armen in het verleden al eerder gesteund en dit jaar steunen we hen weer in Jamaica met een bijdrage van 20.000 euro voor de opleiding van 106 broeders en 44 novicen, zodat hun dienstwerk voor de armen en hun spirituele leven op een stevig fundament kan worden gebouwd.
Projectcode: 229-04-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.