Steun voor de opleiding van 89 seminaristen (Democratische Republiek Congo)

Project
Sinds 1996 werden in de Kivo-regio, in het Oosten van de Democratische Republiek Congo, meer dan 5 miljoen mensen vermoord. Onvoorstelbaar wrede moordpartijen, massaverkrachtingen, brandstichtingen, ontvoeringen en plunderingen zijn er ook nu nog aan de o
20130226congo002.geschaald

Sinds 1996 werden in de Kivo-regio, in het Oosten van de Democratische Republiek Congo, meer dan 5 miljoen mensen vermoord. Onvoorstelbaar wrede moordpartijen, massaverkrachtingen, brandstichtingen, ontvoeringen en plunderingen zijn er ook nu nog aan de orde van de dag. Het gaat hier om een oorlog die sinds de Tweede Wereldoorlog de meeste slachtoffers heeft geëist. De onderliggende tragedie is de zucht naar bodemschatten, want in dit gebied is een rijke voorraad aan koper, uranium, kobalt, zink, wolfraam, tin, goud en diamanten voorhanden. Maar vooral bevindt zich hier 80% van de wereldvoorraad aan coltan. Dit metaal is wegens zijn hoge hittebestendigheid en geleiding niet meer weg te denken uit de fabricage van moderne computers, mobiele telefoons en ruimtestations. Degene die de controle heeft over deze bodemschatten, bezit zeer veel macht. Mensenlevens spelen in deze strijd geen rol.
Katholieke priesters en religieuzen delen het leed van de bevolking, doorstaan de bloedige kruisweg en verlenen hulp, waar en wanneer zij kunnen. Velen hebben hun leven gegeven. Toch – of juist dankzij dit moedige levensgetuigenis – zijn talrijke jonge mannen bereid om Gods roeping te volgen. Momenteel studeren er in Murhesa aan de Theologische Hogeschool St. Pius 89 seminaristen theologie, om in de toekomst als priester goede herders te worden van hun volk.
Behalve op een goede academische vorming legt het seminarie de meeste nadruk op de geestelijke vorming van de aankomende priesters. Aan het gebed, de persoonlijke overweging, de eucharistische aanbidding en de biecht wordt veel aandacht besteed.
Maar het seminarie zou zonder financiële steun de vele jonge mannen die zich tot het priesterschap geroepen voelen, niet kunnen opnemen en opleiden. "Kerk in Nood" steunt daarom de opleiding van de seminaristen regelmatig. De rector van het seminarie, rector Crispin Bunyakiri Mukengere, schrijft: "Uw steun stelt on steeds weer in staat het academische jaar normaal af te sluiten. Zonder die steun zouden we volledig geblokkeerd zijn of gedwongen om het studiejaar af te breken. Ook dit jaar helpt "Kerk in Nood met 25.800 euro, zodat de 89 jonge mannen hun weg naar het priesterschap kunnen voortzetten.
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Projectcode: 115-02-79