Steun voor de opleiding van 75 catecheten in het bisdom Sangmelima(Kameroen)

Project
Het bisdom Sangmelima ligt in het zuiden van Kameroen in een van de armste gebieden van het land. Van de ongeveer 185.000 inwoners is maar net de helft katholiek. De 90.000 gelovigen worden nu door 28 priesters in 20 parochies bediend. De Kerk staat voor
20130218Kameroen006

Het bisdom Sangmelima ligt in het zuiden van Kameroen in een van de armste gebieden van het land. Van de ongeveer 185.000 inwoners is maar net de helft katholiek. De 90.000 gelovigen worden nu door 28 priesters in 20 parochies bediend. De Kerk staat voor grote uitdagingen: enerzijds zijn er nog pygmeeënstammen, die in het zeer moeilijk doordringbare oerwoud leven, anderzijds trekken veel jonge mensen naar de steden, en dat leidt tot een nieuwe manier van leven. Bovendien presenteren zich grote bedrijven in de regio die zowel de wouden als de bodemschatten vaak zelfs illegaal beginnen te ontginnen. Zij zorgen voor problemen zoals prostitutie, seksueel misbruik en alcoholisme. De Kerk moet al deze uitdagingen zowel pastoraal als sociaal tegemoet treden. Catecheten spelen daarbij een belangrijke rol, omdat de parochies zich uitstrekken over zeer grote oppervlakten en uit talrijke dorpen bestaan. De priesters kunnen niet overal tegelijk zijn en dus hebben de catecheten de opdracht om de gelovigen te begeleiden, met hen te bidden, hen te onderrichten en hen op de sacramenten voor te bereiden. Daarvoor hebben ze een soliede opleiding nodig, zodat zij het geloof van de Kerk op gepaste wijze doorgeven en de mensen bij de ontwikkeling van hun geloof kunnen begeleiden.
Kerk in Nood heeft de opleiding van 75 nieuwe catecheten gefinancierd met 60.000 euro.

Dit afgeronde project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Als U een soortgelijk project wilt steunen, gelieve de hier volgende code te vermelden: 113-07-49