Steun voor de opleiding van 48 seminaristen van de Karmelieten (India)

Project
Toen zij in februari van het jaar 1657 eindelijk in Zuid-India arriveerden, hadden de zes priesters Karmelieten al een zeer avontuurlijke reis achter de rug. Zij hadden een heel jaar gereisd in twee kleine groepen.
20120626india003

Toen zij in februari van het jaar 1657 eindelijk in Zuid-India arriveerden, hadden de zes priesters Karmelieten al een zeer avontuurlijke reis achter de rug. Zij hadden een heel jaar gereisd in twee kleine groepen. Voor drie van hen, die in Rome waren gestart, eindigde reis bijna voordat hij begon, want in Italië op de Tiber zonk hun kleine boot bijna na een botsing met een andere boot. Een eindeloze reis over zee bracht hen via Sicilië, Malta en Haifa naar Aleppo in het tegenwoordige Syrië. Vandaaruit reisden ze in gezelschap van een troep soldaten in een karavaan door de woestijn naar Bagdad in het hedendaagse Irak. Die reis duurde twee maanden. Reizen was uiterst gevaarlijk in die dagen en de priesters moesten zich dan ook verkleden als Turken. Vanaf Basra (ook in wat tegenwoordig Irak is) vervolgden ze hun reis weer over zee. Toen ze eindelijk na deze lange reis aankwamen in Zuid-India, lag er heel veel werk op hun te wachten.

Tegenwoordig is de Orde van de Karmelieten, samen met de Jezuïeten, de grootste religieuze gemeenschap in India. Het seminarie van de Karmelieten in Ver Poly werd al in 1674 gebouwd. Momenteel studeren daar 48 jonge mannen voor het priesterschap. 20 van hen zijn in 2011 als jonge seminaristen daar gestart. De Paters Karmelieten die in dit seminarie worden opgeleid, worden in de meeste gevallen als missionarissen naar verschillende gebieden uitgezonden. Zo werken er bijvoorbeeld Karmelieten als priesters in Orissa, de Indiase staat waar in 2007 en 2008 Hindoefundamentalisten een ware jacht op de christenen hebben gemaakt. Deze verschrikkelijke aanslagen die begonnen op Kerstmis in 2007 en een hoogtepunt bereikten in augustus 2008, hebben ongeveer 100 doden geëist, terwijl 50.000 christenen gedwongen werden te vluchten en bijna 5000 huizen en talloze kerken en andere eigendommen van de Kerk werden verwoest.

Ook in Andhra Pradesh, waar veel mensen wonen van de etnische minderheden die vaak aan de rand van de samenleving leven, verrichten de Paters Karmelieten hun priesterlijk dienstwerk. Velen van hen echter werken ook als missionaris in het buitenland, bijvoorbeeld in Indonesië, waar de christenen maar een kleine minderheid van de totale bevolking uitmaken.

Het seminarie in Ver Poly hecht er groot belang aan om zijn jonge novicen Karmelieten de best mogelijke opleiding te bieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot goede religieuzen "die ten goede komen aan de universele Kerk", volgens de woorden van de Provinciaal van de Paters Karmelieten, Pater Palliparambi. Maar zij komen geld tekort. Het seminarie kan een deel van de noodzakelijke financiën zelf opbrengen, maar er blijft nog altijd een tekort van ongeveer 4.800 euro over. Een bijdrage van 100 euro voor de opleiding per seminarist voor dit jaar is voor ons een betrekkelijk klein bedrag maar een grote steun voor hen om deze jonge mannen hun roeping te laten volgen. Dus wij hebben de provinciaal de 4.800 euro waar hij om vraagt, toegezegd.

"Dit project is een voorbeeld van wat ons werk inhoudt. Uw donatie zal hieraan of aan een ander soortgelijk project worden toegekend dat in overeenstemming is met de pastorale prioriteiten van Kerk in Nood"

Projectcode: 317-02-79