Steun voor de opleiding van 42 seminaristen (Senegal)

Project
Meer dan een vijfde van alle priesterstudenten in de wereld is tegenwoordig Afrikaan. Nog maar 100 jaar geleden had niemand een zo snelle ontwikkeling kunnen voorspellen. In veel Afrikaanse landen waren er toen helemaal nog geen inheemse priesters...
20121008senegal003

Meer dan een vijfde van alle priesterstudenten in de wereld is tegenwoordig Afrikaan. Nog maar 100 jaar geleden had niemand een zo snelle ontwikkeling kunnen voorspellen. In veel Afrikaanse landen waren er toen helemaal nog geen inheemse priesters en stond de kerk nog in de kinderschoenen – volledig afhankelijk van het werk van buitenlandse missionarissen.

In de staat Senegal in West-Afrika werden daarentegen al in 1841 drie Afrikaanse priesters gewijd. Zij hadden in Parijs hun opleiding voor het priesterschap gevolgd. Maar al in 1857 werd het eerste seminarie in Senegal. ingewijd, en wel in Sebikhotane in het aartsbisdom Dakar. In 1861 werden de eerste seminaristen priester gewijd, die hun opleiding volledig gevolgd hadden in Senegal. Het was dan ook in Senegal dat in 1939 voor het eerst in de moderne tijd een Afrikaan tot bisschop werd gewijd. Tegenwoordig heeft dit West-Afrikaanse land een bevolking van 13 miljoen mensen waarvan meer dan 90% moslim is. Ondanks dat de katholieken dus maar een minderheid van 5% uitmaken, runt de Katholieke Kerk toch 240 scholen en 259 caritatieve instellingen zoals weeshuizen en medische centra. Er zijn ongeveer 300 bisdompriesters en meer dan 120 ordesgeestelijken die de gelovigen bedienen.

Het seminarie in Sebikhotane bestaat nog steeds. In de loop der tijd is het echter te klein geworden en in 1987 werd in Brin, in het diocees Ziguinchor in het Zuiden van het land, een tweede seminarie gesticht. Hier zijn momenteel 42 seminaristen in opleiding, afkomstig uit alle zeven bisdommen van Senegal.

Als kind al wilde Ignace priester worden. Hij herinnert zich: "Op een dag kwam er een priester van de Orde van de Witte Paters in ons dorp de H. Mis opdragen. Ik kreeg er maar geen genoeg van om de hele H. Mis naar hem te kijken. Ik was toen nog maar net zes jaar oud. Toen we de kerk uitliepen zei ik tegen mijn moeder, in het portaal: "Ik wil worden zoals hij" en ik wees met mijn vinger naar de priester. Dit verlangen heeft mijn hart nooit losgelaten. " Zijn vader had eigenlijk gewild dat hij in het leger zou gaan, maar toen hij zag dat Ignace het ernstig meende, stemde hij erin toe dat hij naar het seminarie ging. Nu vertelt deze jongeman ons, "In het seminarie is mijn relatie met Jezus Christus en mijn verlangen om te dienen en te leven als priester alleen maar dieper geworden."

Jean Thomas voelde zich ook geroepen – al op driejarige leeftijd! Toen Paus Johannes Paulus II in 1992 Senegal bezocht, droeg de kleine jongen die hij toen was, een shawl om zijn hoofd met een schildering van Heilige Vader erop. Toen hij naar de televisie zat te kijken zag hij al de bisschoppen en vroeg zijn vader wie die mannen waren. Zijn vader legde uit dat dat bisschoppen waren – en op dat moment besloot de driejarige jongen: "Ik wil ook bisschop worden!" Nu kijkt hij uit naar zijn priesterwijding.

Om ervoor te zorgen dat Ignace, Jean Thomas en de 40 andere seminaristen hier hun roeping verder kunnen blijven volgen, ondersteunt "Kerk in Nood" hun opleiding opnieuw – dit jaar met een bijdrage van 14.000 euro.

Dit project is een voorbeeld van het werk dat "Kerk in Nood" doet. Tenzij u anders aangeeft, wordt uw gift aan dit of een ander soortgelijk project besteed, dat overeenstemt met de pastorale prioriteiten van "Kerk in Nood".

Projectcode: 146-02-79