Steun voor de opleiding van 41 seminaristen (Guinee)

Project
De katholieke Kerk heeft het moeilijk in Guinee sinds het land onafhankelijk is van Frankrijk. Sinds de machtsovername van Sekou Terés, in 1958, is de strijd losgebarsten tegen de Kerk, die wordt beschouwd als een...
20110803_014

De katholieke Kerk heeft het moeilijk in Guinee sinds het land onafhankelijk is van Frankrijk. Sinds de machtsovername van Sekou Terés, in 1958, is de strijd losgebarsten tegen de Kerk, die wordt beschouwd als een overblijfsel van het kolonialisme. De maand mei van het jaar 1967 was een historisch dieptepunt: tweehonderd missionarissen werden van de éne dag op de andere het land uitgezet, omdat zij blanken waren. Onder hen bevonden zich ook twee bisschoppen. Plotseling waren er voor dit hele West-Afrikaanse land, met een oppervlakte van 250.000 km², nog maar zeven priesters. Er zijn toen 14 priesters uit andere Afrikaanse landen gekomen om de Kerk van Guinee te helpen, die geheel was leeggebloed. In die situatie was het van het grootste belang om plaatselijke roepingen aan te moedigen.

Ook nu nog heeft de Kerk het niet gemakkelijk: op ongeveer 10 miljoen inwoners zijn er maar 272.000 katholieken. Zij moeten ongeveer 120 priesters onderhouden. Er zijn maar drie diocesen, terwijl dat er volgens de schattingen van Christine de Coudray, verantwoordelijke van Kerk in Nood voor Afrika, die onlangs naar Guinee is gereisd, minstens tien zouden moeten zijn. Zij merkt op: "Het is een wonder dat de Kerk heeft overleefd ondanks haar enorme problemen. De Kerk voelt zich geïsoleerd in Guinee."

85 % van de bevolking is moslim. Spiksplinternieuwe moskeeën, gebouwd met moderne materialen, rijzen op tot in de kleinste dorpen, waar alleen aarden hutten staan.

De opleiding van plaatselijke priesters is tot nu toe een van de grootste uitdagingen van de Kerk van Guinee. Er is echter ook reden om ons te verheugen in dit opzicht, want het eerste seminarie van Guinee heeft op 3 november 2008 zijn deuren geopend. Het draagt de naam van Paus Benedictus XVI. Momenteel bereiden 41 jonge mannen zich daar voor op het priesterschap. Maar hier heeft de Kerk ook te maken met grote uitdagingen. De rector van het seminarie, Eric Marie Dugoulay, herinnert zich dat de eerste drie jaren na de inwijding een periode van grote vreugde is geweest, maar tegelijkertijd waren het jaren van strijd om, ondanks het gebrek aan middelen, een optimale opleiding te geven aan deze toekomstige priesters.

De heer Dugoulay schrijft ons : "De goddelijke Voorzienigheid heeft ons altijd gesteund en wij danken God voor zijn steun, zelfs als we ons soms in het duister bevinden, zoals het vorig jaar toen de ernstige economische problemen in ons land, Guinee, het onmogelijk maakten om niet de begroting van ons seminarie te overschrijden. Wij en de bisschoppen zijn toen in grote financiële moeilijkheden geraakt. Daarom willen wij u vragen om ons te helpen dit academische jaar te kunnen beëindigen, zodat we niet gedwongen zijn om onze seminaristen weg te sturen of extra problemen te veroorzaken voor onze bisschoppen. Moge God u vervullen van Zijn Liefde."

Opdat er geen enkele roeping verloren zal gaan door gebrek aan geld, zou Kerk in Nood een steunbedrag van 12.500 euro ter beschikking willen stellen.

Projectcode: 122-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.