Steun voor de opleiding van 41 seminaristen (Brazilië)

Project
De naam van de stad Diamantina in de deelstaat Minas Gerais is geen toeval: hier werden in de 17e eeuw voor het eerst buiten Azië diamanten gevonden. Zoals overal ter wereld zijn daardoor slechts enkele gelukkigen rijk geworden. Een aantal mannen probeert
20090922Brazil013

De naam van de stad Diamantina in de deelstaat Minas Gerais is geen toeval: hier werden in de 17e eeuw voor het eerst buiten Azië diamanten gevonden. Zoals overal ter wereld zijn daardoor slechts enkele gelukkigen rijk geworden. Een aantal mannen probeert echter nog altijd diep onder de grond naar diamanten te zoeken en daarmee in het levensonderhoud van hun gezin te voorzien. Zij zijn weliswaar geen slaven meer, zoals hun voorvaderen, maar met die zware arbeid verdienen ze nauwelijks iets. De winst wordt gemaakt door anderen, ook al worden er sowieso weinig diamanten in de regio gevonden. Om enkele felbegeerde stenen aan de bodem te onttrekken leven deze mannen maandenlang in kampementen in de bergen, terwijl hun vrouwen en meestal talrijke kinderen in bittere armoede achterblijven. De gevolgen zijn verscheurde gezinnen en verwaarloosde kinderen. Maar er zijn verder ook weinig andere vormen van werkgelegenheid. Het toerisme biedt slechts kansen aan enkelen. Anderen proberen het met de fabricage van ambachtelijke kunst, maar deze producten worden slecht verkocht. Voor de landbouw is de grond, die heel rotsachtig is, nauwelijks geschikt en industrie heeft zich er tot op heden nog niet noemenswaardig gevestigd.
De stad Diamantina is ook de zetel van het gelijknamige aartsbisdom. De aartsbisschop, Monseigneur João Bosco Oliver de Faria, begrijpt dat de ware diamanten de zielen zijn van de mensen die hem zijn toevertrouwd. Hij weet dat goede priesters noodzakelijk zijn om de armen te helpen een waardig leven te leiden. Want zoals Jezus Christus in het Evangelie zegt: "De mens leeft niet van brood alleen". In het aartsbisdom, dat zich uitstrekt over een gebied van 47.000 km2 en dus bijna half zo groot is als Portugal, zijn er toch maar 61 priesters voor rond de 500.000 inwoners. De roepingen geven hoop voor de toekomst: momenteel bereiden zich in het grootseminarie van Diamantina 41 jonge mannen erop voor, ooit als priester het altaar van de Heer te betreden.
Het seminarie is echter net zo arm als de mensen daar. De seminaristen kunnen zelf hun opleiding niet betalen. Daarom maken zij zich nuttig in het seminarie, waar zij schoonmaken, aan tafel bedienen en andere huishoudelijk werk doen. Zij doen dat graag en met vreugde, maar het is maar een kleine bijdrage aan het functioneren van het seminarie. Om de opleiding werkelijk te financieren is het seminarie op onze hulp aangewezen. Wij helpen hen met 18.790 euro.
Projectcode: 212-02-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.