Steun voor de opleiding van 25 jonge zusters

Project
ACN-20150706ind26696

Project in India
De eerste zusters van de Congregatie van de „Zusters van het Heilig Kruis van Chavanod“ kwamen in 1886 naar India. Tegenwoordig zijn de religieuzen op 16 verschillende plaatsen in zes bisdommen werkzaam. De zusters geven les op scholen en leiden tehuizen voor kinderen uit afgelegen dorpen, die anders niet de mogelijkheid zouden hebben om een school te bezoeken. Zij geven catechese en werken in de gezondheidszorg, zorgen voor gehandicapte kinderen en geven ontwikkelingshulp onder vrouwen uit arme gezinnen. Zo helpen zij bijvoorbeeld weduwen en ongetrouwde vrouwen om op eigen benen te staan en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Getuigenis is bron voor nieuwe roepingen
Het getuigenis dat deze vrouwelijke religieuzen geven door hun dienstwerk, is ook weer een bron voor nieuwe roepingen. Momenteel bereiden zich 25 jonge zusters voor op hun eeuwige gelofte.

Noodzakelijke opleiding
De jonge zusters die zich bij de Congregatie aansluiten, zijn echter meestal zelf afkomstig uit arme dorpen en behoren tot etnische minderheden, die in dit gebied leven. Vele van hen hebben geen volledige schoolopleiding afgerond en moeten daarom veel inhalen waar het hun opleiding betreft. Bovendien hebben zij ook een beroepsopleiding nodig en aangepaste vaardigheden om het werk als leraressen, sociale werksters, catecheten en in de medische verzorging, bekwaam en doeltreffend te kunnen uitvoeren. Daarbij komt natuurlijk ook nog de geestelijke vorming van het kloosterleven. Wij hebben 14.100 euro voor de driejarige opleiding van de 25 jonge zusters beloofd.

Projectcode: 317-05-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/