Steun voor de opleiding van 241 seminaristen in Ranchi (India)

Project
Niet minder dan 241 jonge mannen bereiden zich momenteel voor op het priesterschap in de stad Ranchi, in de deelstaat Jharkhand in oostelijk India. Zij zijn bijna allemaal afkomstig uit het arme noorden en noordoosten van India en behoren tot de etnische
20120302india003

Niet minder dan 241 jonge mannen bereiden zich momenteel voor op het priesterschap in de stad Ranchi, in de deelstaat Jharkhand in oostelijk India. Zij zijn bijna allemaal afkomstig uit het arme noorden en noordoosten van India en behoren tot de etnische minderheden. In deze gebieden is de Katholieke Kerk nog jong. De eerste missionarissen arriveerden hier pas ongeveer 140 jaar geleden. Maar de Kerk is "dynamisch en vol leven" zoals de rector van het seminarie, Prasad Pinto, ons verzekert.

De meeste mensen in het noorden en noordoosten van India leven in grote armoede. Vele steden en dorpen liggen diep verscholen in het oerwoud en sommige dorpen zijn gedurende de moessonperiode volledig afgesloten van de buitenwereld. Het merendeel van de lokale bevolking kan maar met moeite de eindjes aan elkaar knopen en zij zijn nauwelijks in staat om hun gezin te eten te geven met het weinige dat zij zelf kunnen verbouwen. Anderen scharrelen een miserabel kostje bij elkaar als dagloners en de meesten van hen zijn voor overleving en levensonderhoud afhankelijk van de gunsten en goedwillendheid van de rijke landeigenaren voor wie ze werken. De meeste mensen kunnen lezen noch schrijven en het niveau van hun levensomstandigheden is niet meer dan elementair. Als de Katholieke Kerk niet de helpende hand zou uitsteken, zouden veel kinderen niet de kans krijgen lager onderwijs te ontvangen, vele zieken zouden geen medische behandeling krijgen, en de armen zou niet de mogelijkheid worden geboden om aan hun armoede te ontkomen. Maar dankzij de Blijde Boodschap van het Evangelie, krijgen de leden van de etnische minderheden steeds meer gevoel voor hun eigen menselijke waardigheid.

Een van de grootste uitdagingen voor de jonge Kerk in dit gebied is de noodzaak om een goede en degelijke opleiding te bieden aan haar priesters, religieuzen en leken pastorale werkers. "Kerk in Nood" steunt de opleiding van seminaristen in Ranchi nu al jaren. Behalve hun studies en spirituele vorming doen de seminaristen ook praktische ervaring op in het jongerenwerk en de catechese van de parochie, en ook helpen zij de armen in de sloppenwijken, waarvan er veel proberen te overleven als lompenkoopman en met het verzamelen van afval. Tegelijkertijd zorgen de seminaristen voor de tuin van het seminarie en zijn zij er in het algemeen verantwoordelijk voor dat het seminarie goed wordt schoongemaakt; zo leren zij te dienen in plaats van bediend te worden en met hun beide benen op de grond te blijven staan ondanks hun kennis en de waardigheid van het priesterschap. Want in de gebieden waar zij uiteindelijk zullen werken, zullen zij voor alles verantwoordelijk zijn. Maar op het programma staan ook sport en culturele activiteiten.

"Dankzij uw hulp zijn wij in staat dit prachtige, bijna 100jarige instituut, het St.Albertcollege, dat voor een aantal bisdommen en religieuze communiteiten als belangrijkste seminarie dienst doet, in stand te houden.", zo schrijft de rector, Prasad Pinto. Wij zullen hen dit jaar opnieuw helpen met een bijdrage van 13.255 euro.

Projectcode: 317-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.