Steun voor de opleiding van 11 novicen van de Zusters van de H. Anna (Kameroen)

Project
De Congregatie van de H. Anna werd in 1834 in de Italiaanse stad Turijn gesticht. Tegenwoordig werken er zusters van de H. Anna niet alleen in enkele Europese landen, maar ook in India, op de Filippijnen, in Mexico, Peru, Brazilië, Argentinië, de Verenigd
20100115cameroon007


De Congregatie van de H. Anna werd in 1834 in de Italiaanse stad Turijn gesticht. Tegenwoordig werken er zusters van de H. Anna niet alleen in enkele Europese landen, maar ook in India, op de Filippijnen, in Mexico, Peru, Brazilië, Argentinië, de Verenigde Staten en Kameroen.
In Kameroen zijn zij sinds 27 jaar aanwezig. De congregatie heeft 74 inheemse zusters in dit Centraal-Afrikaanse land. Zij hebben 9 huizen, verspreid over vier bisdommen. Steeds meer bisschoppen vragen of de zusters van de H. Anna ook in hun bisdom kunnen komen werken. In de nabije toekomst zijn al weer twee nieuwe vestigingen gepland.

Zorg voor kinderen, jongeren en alleenstaande moeders
De zusters zorgen vooral voor kinderen en jongeren, alleenstaande moeders en jonge meisjes, die de school hebben afgebroken en ‘alleen verdriet dragen in hun hart en hulpeloos staan tegenover de gevaren van de wereld, die hen met valse waarden probeert te bedriegen", schrijven de zusters. Zij hebben bovendien ook een "Centrum van de Goddelijke Barmhartigheid" gesticht, waar zij mensen helpen die slachtoffer zijn geworden van occultisme en heksengeloof, dat in Afrika overal wijd verbreid is. Daarnaast kunnen hier vrouwen hulp krijgen die door een abortus getraumatiseerd zijn, of van wie het gezin uit elkaar is gevallen. Ook delinquente jongeren worden hier opgevangen. In afgelegen dorpen, waar geen medische verzorging is, behandelen zij mensen die aan malaria en andere tropische ziekten en aan HIV/AIDS lijden.

Vele roepingen
De Congregatie heeft veel roepingen. Het opleidingshuis van de zusters staat in het bisdom Bamenda in de Noord-Westelijke provincie. Momenteel worden er 11 novicen opgeleid. Meer jonge meisjes zouden tot de gemeenschap willen toetreden, om zich volledig te wijden aan de dienst aan God en de behoeftigen.

Opleiding hard nodig
Het is voor de Gemeenschap moeilijk de benodigde middelen op te brengen om de jonge zusters een goed opleiding te bieden. Maar deze is wel dringend vereist. Zodat de jonge vrouwen stevig in hun roeping staan en ook de nodige kennis hebben om de vele opgaven waarvoor zij staan, te kunnen vervullen. Om eigen inkomen te genereren exploiteren de zusters een klein boerenbedrijf en maken zij rozenkransen en kerstkaarten. Maar het inkomen dat zij daarmee krijgen, is onvoldoende. Daarom vragen zij Kerk in Nood om steun voor de opleiding van de 11 novicen. Wij hebben hun 3850 euro beloofd.

Projectcode: 113-03-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.