Steun voor de jongerenwerkers van het bisdom Ndola (Zambia)

Project
"Imiti ikukula ili mpanga" zeggen ze in Zambia in de taal die daar wordt gesproken, het Mambwe. Vertaald betekent het spreekwoord: "De opgroeiende bomen vormen het toekomstige woud". In een land waarvan de meerderheid van de bevolking uit jonge mensen
20120213zambia002

"Imiti ikukula ili mpanga" zeggen ze in Zambia in de taal die daar wordt gesproken, het Mambwe. Vertaald betekent het spreekwoord: "De opgroeiende bomen vormen het toekomstige woud". In een land waarvan de meerderheid van de bevolking uit jonge mensen bestaat, doet de Kerk speciaal moeite om de geestelijke en intellectuele groei van de "opgroeiende bomen", de jongeren dus, te stimuleren. Want de jeugd is de toekomst van Kerk en samenleving – het "toekomstige woud".

14 miljoen inwoners heeft het in zuidelijk Afrika gelegen land. 46 procent van hen is jonger dan 15 jaar, de gemiddelde leeftijd is 16,5 jaar. 7,5 miljoen mensen zijn lid van de katholieke Kerk.

De jeugd in Zambia staat voor een aantal grote uitdagingen. Traditionele waarden zoals huwelijk en gezin worden door de media steeds meer ondermijnd. Aids is een groot probleem, evenals de tienerzwangerschappen. Daarbij komt een grote werkloosheid die tot gevolg heeft dat vele jongeren wanhopig en verbitterd zijn, omdat zij geen toekomst voor zichzelf zien. Daardoor stijgt weer het criminaliteitspercentage. Politieke partijen huren deze jongeren zonder uitzicht in om onrust te stoken, en de consumptie van alcohol en drugs doett de rest. Bovendien breidt het aantal sekten zich uit.

In het bisdom Ndola, dat 3,3 miljoen inwoners telt, wonen bijna 1,4 miljoen katholieken. De Kerk richt zich speciaal op de jeugd, om deze jonge mensen te helpen een leven te leiden dat is geworteld in Christus. De gezamenlijke activiteiten houden hen van de straat, waar zij worden blootgesteld aan alcohol, drugs en seks. De Blijde Boodschap voert ze weg uit de wanhoop en verbittering en maakt ze sterk zodat zij de uitdagingen aan kunnen gaan waarvoor zij in hun land worden gesteld. Catechese, gezamenlijke vieringen, zingen, Bijbelquizzen, waarbij groepen spelenderwijs hun kennis over de H. Schrift kunnen testen, dat alles staat op het programma. Allereerst worden echter jeugdwerkers opgeleid om de jeugdgroepen in de parochies te kunnen leiden.

Een belangrijk onderdeel van deze activiteiten is het "Youth Alive" programma, dat ondertussen in alle bisdommen in Zambia wordt uitgevoerd en dat gaat over de seksuele onthouding vóór het huwelijk en de trouw in het huwelijk. Het doel is de jongeren in staat te stellen de waarde van het menselijk leven te erkennen en weerstand te bieden als anderen hen willen verleiden tot wat daarmee in strijd is. Dit programma is zeer succesvol: in 2003 bedroeg het aantal Aids-patiënten in Zambia 21,5 procent van de bevolking. Ondertussen is het tot 13,5 procent gedaald.

Projectcode: 159-20-00

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.